Ab’den Ajansımıza Bölgesel Politikaların Etkin Uygulanma Desteği!

15 Ocak 2016 Cuma 15:42
  • Ab’den Ajansımıza Bölgesel Politikaların Etkin Uygulanma Desteği!

Ajansımız, “Avrupa Birliği ve Türkiye Arasındaki Sivil Toplum Diyaloğu-IV -Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu Hibe Programı” kapsamında başvuruda bulunduğu “Bölgesel Politikaların Uygulanması İçin Etkin İşbirliği” başlıklı proje hibe almaya hak kazandı.

2016 yılının Şubat ayında başlayacak olan ve toplam bütçesi yaklaşık 152 bin Euro olan proje için Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Merkezi Finans ve İhale Kurumu arasında sözleşme imzalandı. 15 ay sürecek olan projenin uygulanma safhasında bütçenin yüzde 90 oranına tekabül eden kısmı AB hibesi olarak Ajansımıza aktarılacak. 

Bölgesel Politikaların Uygulanması İçin Etkin İşbirliğiProjesi İstanbul Teknik Üniversitesi Bölge Planlama Lisansüstü Programının katkıları, AB üye ülkelerinde faaliyet gösteren iki sivil toplum kuruluşu ve bölgesel düzeyde faaliyet gösteren bir kamu kurumu ortaklığında hazırlandı. Sivil Toplum Diyaloğu-IV - Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu Hibe Programı’nın hedefi Türkiye’nin AB’ye katılımı için sivil toplum diyaloğunun özellikle önemli olduğu bölgesel politika ve yapısal araçların koordinasyonu alanında geliştirilecek olan sivil toplum diyaloğu aracılığıyla Türkiye ve AB üye ülke sivil toplumları arasında güçlü bağların ve ileri düzey işbirliğinin kurulmasıdır. Program kapsamında hibe almaya hak kazanan projemiz,Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu Hibe Programı’nın 5. önceliği olan “Bölgesel planlamada etkin ortaklık”kapsamında hazırlandı.

Ajansımız uygulanacak bu proje ile bölgesel kalkınmanın sağlanması konusunda kritik önemi olan bölgeselkalkınma politikalarınınuygulanması ve etkinliğinin artırılması konusunda kurumlar arası işbirliğine ilişkin yeni modeller oluşturmayı hedeflemektedir. Karacadağ Kalkınma Ajansı proje kapsamında AB kurucu üyelerinden Almanya’nın Berlin şehrinde faaliyet gösteren ISIeV Sivil Toplum Kuruluşu, kırsal nüfusun yüksek olduğu, tarım ve turizm potansiyeli yüksek olan,buna rağmen görece düşük gelirli İspanya’nın Granada Bölgesi Bölge Meclisi ve 1990’lı yıllarda AB üyesi olan Bulgaristan Kalkınma Ajansları Birliği ile ortak çalışmalar yapacaktır.