2016 Yılı Dfd ve Teknik Destek Programları Start Alıyor!

11 Mart 2016 Cuma 22:24
  • 2016 Yılı Dfd ve Teknik Destek Programları Start Alıyor!
  • 2016 Yılı Dfd ve Teknik Destek Programları Start Alıyor!
  • 2016 Yılı Dfd ve Teknik Destek Programları Start Alıyor!

Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı, Şanlıurfa Valisi Sayın İzzettin KÜÇÜK başkanlığında Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla Şanlıurfa’da yapıldı.

Toplantıda; Şubat 2016 döneminde gerçekleştirilen faaliyetler, devam eden proje uygulamalarının ilerleme durumları, 2015 yılı bütçe uygulama sonuçları ve Ajansın 2015 yılı Faaliyet Raporu ile diğer gündem konuları ele alındı. Toplantı ile ilgili olarak Ajans Yönetim Kurulu Başkanlığınca şu açıklama yapıldı.

Ajansımız Yönetim Kurulu, TRC2 Bölgesinin kalkınması, gelişmesi ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına, bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılmasına ve gerçekleştirilmesine ve büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katkı sağlayacak ‘yenilikçi, acil ve stratejik nitelikli’ araştırma, planlama ve fizibilite çalışmaları ile diğer faaliyetlere destek sağlamak amacıyla önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı'nı (DFD) uygulama kararı almıştır.

Ayrıca bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamak amacıyla 2016 Yılı Teknik Destek Programı'nın (TD) uygulanmasına karar verilmiştir. Bu güne kadar Ajansımız tarafından doğrudan faaliyet mali destek programı kapsamında 100 ve teknik destek programı kapsamında 135 proje destek almaya hak kazanmıştır. 2016 Doğrudan Faaliyet Desteği Mali Destek Programı ile Teknik Destek Programı'nın başvuru rehberleri ile diğer destekleyici belgelere www.karacadag.org.tr üzerinden erişilebilir.