Ajansımız, Bölgesel Kalkınmada Almanya Örneğini Yerinde İnceledi!

21 Mart 2016 Pazartesi 15:36
  • Ajansımız, Bölgesel Kalkınmada Almanya Örneğini Yerinde İnceledi!
  • Ajansımız, Bölgesel Kalkınmada Almanya Örneğini Yerinde İnceledi!
  • Ajansımız, Bölgesel Kalkınmada Almanya Örneğini Yerinde İnceledi!
  • Ajansımız, Bölgesel Kalkınmada Almanya Örneğini Yerinde İnceledi!
  • Ajansımız, Bölgesel Kalkınmada Almanya Örneğini Yerinde İnceledi!
  • Ajansımız, Bölgesel Kalkınmada Almanya Örneğini Yerinde İnceledi!
  • Ajansımız, Bölgesel Kalkınmada Almanya Örneğini Yerinde İnceledi!
  • Ajansımız, Bölgesel Kalkınmada Almanya Örneğini Yerinde İnceledi!
  • Ajansımız, Bölgesel Kalkınmada Almanya Örneğini Yerinde İnceledi!
  • Ajansımız, Bölgesel Kalkınmada Almanya Örneğini Yerinde İnceledi!

Ajansımız, AB desteğiyle uyguladığı Bölgesel Politikalar İçin Etkin İşbirliği Projesi” kapsamında Almanya’da çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Ajansımızın “Avrupa Birliği ve Türkiye Arasındaki Sivil Toplum Diyaloğu-IV -Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu Hibe Programı” kapsamında hibe almaya hak kazanan “Bölgesel Politikalar İçin Etkin İşbirliği Projesi” çerçevesinde çalışmalar hız kesmeden sürüyor.

Ajansımızın başvuru sahibi olduğu ve İstanbul Teknik Üniversitesi, ISIeV - Göçmen Kadınlar Girişimcilik İnisiyatifi, Bulgaristan Kalkınma Ajansları Birliği, Granada Bölgesi Bölge Meclisi ve Diyarbakır İş Kadınları Derneği’nin ortaklığı ile yürütülen “Bölgesel Politikalar İçin Etkin İşbirliği Projesi” Berlin’de gerçekleştirilen başlangıç toplantıları ve çalışma ziyaretleri ile başladı. 

Proje başlangıç toplantıları ve proje başlangıç resepsiyonu, proje eş başvuran kuruluşu ISIeV ev sahipliğinde ve İstanbul Teknik Üniversitesi Bölge Planlama Lisansüstü Programı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülden Erkut ve Dr. Ervin Sezgin, Karacadağ Kalkınma Ajansı’ndan Proje Koordinatörü Zühal Çelebi Deniz, Proje Uzmanı Adem Akgül, Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birim Başkanı Selman Delil ve Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi Uzm. Hikmet Deniz ile Diyarbakır İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Reyhan Aktar’ın katılımı ile gerçekleştirildi. 

Proje başlangıç toplantıları kapsamında projenin eş başvuran kuruluşu ISIeV derneğinin yapısı, faaliyetleri, kurumsal işbirlikleri ve kadın girişimciliği konusunda bilgi ve tecrübe paylaşımı sağlandı ve proje iş planı konusunda görüşmeler gerçekleştirildi. Düzenlenen Proje Başlangıç Toplantısı Tanıtım Resepsiyonu etkinliğine proje ortakları, Türkiye Cumhuriyeti Berlin Başkonsolosluğu, Berlin Senatosu, Berlin Milletvekilleri, Türk-Alman işbirliği Dernekleri, Berlin Schöneberg Belediyesi Şehircilik ve Planlama Birimi ve çok sayıda ilgili paydaş temsilcileri katılmıştır. Resepsiyonun açılış konuşmasını ISIeV Derneği Yönetim Kurulu Bşk. Çiğdem Eren Demirel yapmış, Berlin Senatörü sn. Dilek Kolat, Bölgesel Politikalar İçin Etkin İşbirliği Projesi Koordinatörü Zühal Çelebi Deniz, Berlin Milletvekilleri Ülker Radziwil, Sabine Bangert, Helin Evrim Sommer tarafından gerçekleştirilmiştir. Proje Koordinatörü Zühal Çelebi Deniz yaptığı konuşmasında; Karacadağ Kalkınma Ajansı ile faaliyet gösterdiği Diyarbakır-Şanlıurfa Bölgesini tanıttıktan sonra Projenin amacının öncelikle kamu kesimi, özel sektör ve sivil toplum kesimleri arasında işbirliğini geliştirmek, sivil toplumun politika uygulama süreçlerine katılımını sağlamak ve böylece bölgesel gelişme politikalarının etkin olarak uygulanmasını koordine etmek için AB üyesi ülke ve kurumları ile Ajansımız ve ortaklarımız arasında bilgi ve deneyim paylaşımı sağlanması olduğunu ifade etti. Berlin Senatosu adına yapılan konuşmalarda Türkiye ile Almanya, Karacadağ Kalkınma Ajansı ile ISIeV arasındaki ortak projeden duyulan memnuniyet ve kalkınma politikalarında kadının katkısının önemi ve gerekliliğine değinilerek, bu ortaklıkların gelecekte iki ülke ve taraflar arasında yeni işbirliklerine zemin oluşturacağına duyulan inanç ve dilekler dile getirildi. 

SchönebergTempelhof İlçe Belediyesi’nce Ulusal Kentleşme ve Kentsel Dönüşüm Hibe Programları kapsamında yürütülen Stadt-Umbau West Uygulaması ziyareti, Tempelhof Schöneberg İlçesi’nin Uyum-Bütünleşme Programları sorumlusu Gün Tank ile toplantı, ISIeV Girişimci Göçmen Kadınlar İnisiyatifi, Berlin Is, Uyum ve Kadın Senatosu temsilcisi Dr. AndreaSchirmacher ile toplantı, Berlin Ekonomi, Teknoloji ve Araştırma SenatosuBerlin Ekonomik Gelişme Politikaları ve KOBİ’ler - Is Ağları Destek Programları konusunda çalışma ziyareti, VHW - Konut ve Kentleşme Federal Birliği çalışma ziyareti, Berlin Senatosu tarafından Urban Catalyst’e hazırlatılan Berlin2030 –Kentsel Gelişme Stratejisi ve BGZ - BGZ Berlin Uluslararası İşbirliği Ajansı’na çalışma ziyaretleri gerçekleştirildi.

Ziyaretler kapsamında Almanya’nın mekânsal planlama sistemi ve politikaları, AB politikaları ile uyumu ve işleyişi, AB fonları ile sağlanan kalkınma, şehircilik, sosyal uyum ve entegrasyon, sivil toplum örgütlerince geliştirilen sosyal ve ekonomik projelerin yürütülmesi, kurumlara arası etkin işbirlikleri, ilgili kurumlar tarafından belediyelere verilen planlama konulu teknik destekler ve eğitimler, KOBİ’lere ve gençlere yönelik kalkındırma projeleri, kadın politikaları kapsamında kadının güçlendirilmesine yönelik ulusal ve yerel programlar, kadın girişimcilik merkezlerinin kuruluş ve işleyiş süreçleri, uluslar arası ortaklarla proje geliştirme ve uygulama faaliyetleri konusunda bilgiler paylaşıldı.

Proje çalışmalarında edinilen AB bölgesel politikaları ve Almanya deneyimleri projenin amacı doğrultusunda Bölgemizde izlenen politika uygulama süreçlerine katkı sağlayacak şekilde kullanılacak, bölge paydaşları ve kamuoyu ile paylaşımı sağlanacaktır.