Karacadağ Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Diyarbakır'da Toplandı!

26 Mayıs 2016 Perşembe 15:13
  • Karacadağ Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Diyarbakır'da Toplandı!
  • Karacadağ Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Diyarbakır'da Toplandı!
  • Karacadağ Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Diyarbakır'da Toplandı!
  • Karacadağ Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Diyarbakır'da Toplandı!
  • Karacadağ Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Diyarbakır'da Toplandı!
  • Karacadağ Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Diyarbakır'da Toplandı!
  • Karacadağ Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Diyarbakır'da Toplandı!

Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın “Danışma Organı” olarak işlev gören Kalkınma Kurulu’nun 2016 Yılı Birinci Olağan Toplantısı Diyarbakır’da gerçekleştirildi. Diyarbakır Liluz Otel’de gerçekleştirilen kalkınma kurulu toplantısına Diyarbakır Vali Yardımcısı Kürşat Güleryüz, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi başkan Vekili Fırat Anlı, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Sayar, GAP İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Açıkgöz, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral, Kalkınma Kurulu Başkanı Ramazan Özkılıç, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Halil Akkaya ile Diyarbakır ve Şanlıurfa’dan Kalkınma Kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşan Diyarbakır Vali Yardımcısı Kürşat Güleryüz, “Kalkınma Ajansları planlamanın yerel aktörler tarafından yapılmasını sağlayan, ulusal planlara yerelin katkı sağlamasına imkân veren yapılardır. Daha önceleri rutin toplantı şeklinde gerçekleştirilen Kalkınma Kurulu toplantıları Ajansımızın girişimleri ve üyelerimizin katılımıyla oluşturulan komisyonlar sayesinde daha etkin olduğunu görüyoruz. Bu komisyonlar vasıtasıyla bölgemizin kalkınmasının yakından izlenmesini önemli buluyoruz.  Ayrıca Ajansımızın şuna kadar toplam 644 projeye 107 milyon TL hibe desteği sağlamış, bu desteklere proje sahiplerinin eş finansmanıyla yaklaşık 200 milyon TL’lik bir kaynak bölge ekonomisine kazandırılmıştır. Bundan sonraki süreçte Kalkınma Kurulumuzun Ajansımızın çalışmalarına artan bir şekilde katkı sağlayacaktır” dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fırat Anlı ise şunları söyledi: “Güvenlik yatırımcıların uzun dönemli planlar yapmasına önemli bir etkendir. Ancak yaşadığımız olaylar bizi etkilememelidir. Turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması için Diyarbakır ve Şanlıurfa’nın ortak noktası olan Karacadağ’ı yeniden kazanmalıyız. İlçelerimizi turizme kanalize etmeliyiz. Turizm yatırımlarına yoğunlaşmalı ve çalışmalarımızı buna yönlendirmeliyiz.”

Kalkınma Kurulu Başkanı Ramazan Özkılıç şunları belirtti: “Kalkınma Kurulumuz, Ajansımızın ayrılmaz bir parçası olup Bölgemizin gelişmesi ve kalkınmasına yönelik fikir ve önerileri ile Yönetim Kurulu ve Ajansımız için yol gösterici ve yönlendirici tavsiyelerde bulunmaktadır.  Bu Kuruldan uzun vadeli bir perspektifle bölgenin vizyonunu belirlemesi, vizyona ulaşmak için bölge kaynaklarının doğru yönlendirilmesini sağlayacak tavsiyelerde bulunması, Bölgenin kalkınması için yapılan çalışmaları gözden geçirmesi ve değerlendirmesi beklenmektedir. Bu doğrultuda 2015 yılında Ajansımız Bölge Planının tanıtımı, plandaki amaç, hedef ve stratejilerin uygulanması hususunda mekanizmaların geliştirilmesi, yerelde sahiplenmenin artırılması ve uygulama süreçlerinde izleme ve koordinasyonun sağlanması amacıyla Bölge Planı Koordinasyon ve İzleme Komisyonları kuruldu. Önümüzdeki dönemde de Kalkınma Kurulumuz Bölgenin kalkınma gündemini daha aktif bir şekilde takip edecek ve yönlendirecek, bunun için üyeleri ve yönetimi ile katıldıkları platformlarda ekonomik ve sosyal kalkınma konularını dile getirecektir. Kalkınma Kurulu olarak Merkezi İdareden beklentimiz, Kalkınma Ajanslarına tahsis edilen kaynakların arttırılması ile Kalkınma Kurullarının Bölgelerdeki karar alma süreçlerinde daha etkili olmalarını sağlaması ve güçlendirmesidir.”

Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Dr. Hasan Maral ise şunları kaydetti: "Kalkınma Kurulumuzun daha aktif çalışması ve Ajansımızın kararlarına etkisini artırması adına Diyarbakır ve Şanlıurfa’da toplam 14 komisyon oluşturuldu. Kalkınma Kurulu’nun bundan sonraki çalışmalarında hazırlanan raporlar Ajansımızın ve Bölgedeki kurumların faaliyetlerine öncülük edecek, bizlere yol gösterecektir.”

Toplantıda Diyarbakır ve Şanlıurfa’da kurulan Dezavantajlı Gruplar, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Komisyonu, Tarım ve Kırsal Kalkınma Komisyonu, Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre Komisyonu,   Beşeri Sermaye, Eğitim ve İstihdam Komisyonu, Kültür, Turizm ve İmaj/Tanıtım Komisyonu, Sanayi, Lojistik ve Enerji Komisyonu, Kentleşme ve Yaşam Kalitesi Komisyonu’ndan oluşan toplam 14 Komisyonun başkanları kentlerinde bu alanlarda yaşanan sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri hakkında Kurul’a sunum yaptı.