Yönetim Kurulumuz, Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna Başkanlığında Toplandı!

19 Temmuz 2016 Salı 15:07
  • Yönetim Kurulumuz, Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna Başkanlığında Toplandı!
  • Yönetim Kurulumuz, Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna Başkanlığında Toplandı!

Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı, Şanlıurfa Valisi Sayın Güngör Azim TUNA başkanlığında Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla Şanlıurfa’da gerçekleştirildi. Toplantı ile ilgili olarak Ajans Yönetim Kurulu Başkanlığınca şu açıklama yapıldı.

Programların İlerleme Durumları Ele Alındı!

Bu güne kadar desteklediği 650’ye yakın projeyle bölge kalkınmasında kilit rol oynayan Ajansımız 110 Milyon TL’yi aşkın hibe vermiş ve yararlanıcıların eş finansmanı ile birlikte bölgede yaklaşık 200 Milyon TL’lik kaynağı harekete geçirmiştir. Projelerin sağlıklı yürüyebilmesi ve istenen amaca ulaşabilmesi için izleme ve değerlendirme süreçleri titizlikle yürütülmektedir. Toplantıda Ajansımız tarafından yürütülen programlar kapsamında destek almaya hak kazanan ve sözleşmesi imzalanarak uygulaması devam eden proje ve faaliyetlerle ilgili Ajans tarafından hazırlanan iki aylık Program İlerleme Raporları, geçtiğimiz iki aylık dönemde uygulamaları başarı ile tamamlanan projeler ile uygulamada sorun yaşanan projeler hakkında Yönetim Kurulu’na sunum yapılmıştır.

Doğrudan Faaliyet Destekleri Haziran Dönemi Başvuruları Sonuçlandı!

TRC2 Bölgesinin kalkınması, gelişmesi ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına, bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılmasına ve gerçekleştirilmesine ve büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katkı sağlayacak ‘yenilikçi, acil ve stratejik nitelikli’ araştırma, planlama ve fizibilite çalışmaları ile diğer faaliyetlere destek sağlamak amacıyla uygulanan ve 01 Nisan 2016 tarihi itibariyle başvuruları alınmaya başlanan Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı (DFD) kapsamında 01-30 Haziran 2016 tarihleri arasında Ajansımıza yapılan ve değerlendirmesi tamamlanan faaliyet başvuruları Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmuştur. DFD Haziran dönemi sonuçlarına www.karacadag.org.tr adresinden erişilebilir.

2017 Yılı Bütçesi Görüşüldü!

Ajansımızın 2017 yılında yapacağı tüm çalışmaların temel dayanağı olan Çalışma Programı ve Bütçe hakkında Genel Sekreterlikçe Ajans Yönetim Kurulu’na sunum yapılmış ve 2017 Yılı Çalışma Programı ve Bütçe Taslağı kabul edilerek Kalkınma Bakanlığı’na sunulmasına karar verilmiştir.