Desob İstihdam ve Genç İşsizlik Sorunun Çözümü Çalıştayı Yapıldı

22 Şubat 2017 Çarşamba 10:43
  • Desob İstihdam ve Genç İşsizlik Sorunun Çözümü Çalıştayı Yapıldı
  • Desob İstihdam ve Genç İşsizlik Sorunun Çözümü Çalıştayı Yapıldı
  • Desob İstihdam ve Genç İşsizlik Sorunun Çözümü Çalıştayı Yapıldı
  • Desob İstihdam ve Genç İşsizlik Sorunun Çözümü Çalıştayı Yapıldı
  • Desob İstihdam ve Genç İşsizlik Sorunun Çözümü Çalıştayı Yapıldı

Diyarbakır Esnaf ve Sanatkârlar Odalar Birliği Başkanlığı ve MEKSA Vakfı işbirliğiyle, AB Projesi kapsamında organize edilen; İstihdam ve Genç İşsizliği Sorununun Çözülmesinde Meslek Kuruluşlarının Rolü Çalıştayı ve kapanış programı gerçekleştirildi. Çalıştaya Vali Aksoy’un yanı sıra Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, DESOB Başkanı Alican Ebedinoğlu, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral, STK temsilcileri ile genç girişimciler katıldı.

Programın açış konuşmasını yapan DESOB Başkanı Alican Ebedinoğlu, ekonomik ve sosyal gelişimin sağlaması için insan kaynağının önemli bir unsur olduğunu belirtti. Ebedinoğlu konuşmasına şöyle devam etti: “ Bir yandan göç verirken, diğer yandan çevre illerden göç alan, genç nüfusa sahip ilimizin bu pazarın doğru şekilde yönlendirilmesi, eğitilmesi halinde var olan dezavantajlı durum, bir avantaja dönüşebilecektir. Bunun için gençlerin ihtiyaç duyulan iş alanlarına yönlendirilmesi, mesleki eğitim yapan gençlerin hak ettiği yeri alması, girişimciliğin önemli bir alternatif olarak gençlere sunulması, kariyer ve iş danışmanlığından daha fazla yararlanabilmesi, mesleklerine ilişkin yeteneklerini sürekli geliştirebilme imkânının sunulması gerekmektedir.”

Vali Aksoy ise şunları söyledi: “ Diyarbakır’da iş dünyasının daha iyi bir noktaya gelmesi, istihdamın arttırılması ve ekonomik gelişmenin sağlanması adına bütün sivil toplum kuruluşlarımızla, odalarımızla işbirliği içerisinde yürüttüğümüz önemli çalışmalar var. Özellikle bölgemiz bilindiği üzere, 6. Bölge teşviklerinden yararlanan bir bölgeydi. 4 Eylül 2016 yılında açıklanan Doğu ve Güneydoğu yatırım ve destek paketiyle bölgeye yeni yatırım yapacaklara bir takım avantajlar sağlayan düzenlemeler gerçekleştirildi. Cazibe Merkezi Programı adıyla ortaya konan bu çalışmayı, Diyarbakır ilinde de en üst seviyede gerçekleştirebilmek adına kurum ve kuruluşlarımız ile işbirliği içerisinde birçok çalışmayı ortaya koyuyoruz. Özellikle bölgemize daha çok yatırımcı gelmesi adına Kalkınma ajansımızın gayretiyle, İstanbul’da, İzmir’de ve Mersin’de, Türkiye’nin başka bölgelerinde de, bölgemizin avantajlarını o bölgedeki iş adamlarına anlatıyoruz, paylaşıyoruz. Temel amacımız bölgenin daha fazla yatırım alması, istihdamın daha üst noktalara taşınabilmesine katkı sunabilmek. 27 Şubat da başvurular sona eriyor. İş adamlarımıza özellikle bunu hatırlatmak istiyorum. Bu kapsamda bölgede yatırım yapmak isteyenlerin 27 Şubat’a kadar bununla ilgili başvurularını ortaya koyması lazım.

 İstihdamın arttırılması adına Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde başlatılan, istihdamı geliştirme projesi kapsamında da bir takım ek istihdamlara devletin katkısı var. Özellikle istihdamın en üst noktalara çıkartılması ve işsizliğin giderilmesi bakımından, özellikle işsiz konumda olan insanların eğitilmesi ve belirli bir niteliğe kavuşturulması büyük önem taşıyor. Bu kapsamda bütün kurum ve kuruluşlarımızın yürüttüğü çalışmalar var. Bu çalışmalar çerçevesi içerisinde niteliksiz iş arayan insanlarımızın, nitelikli hale getirilmesi konusunda gerçekleştirilen faaliyetler var. Özellikle iş dünyamız, belirli nitelikte çalıştırabilecekleri, insanları ararken, bir taraftan da iş arayan, iş bulamayan insanlarımızın var olduğunu biliyoruz. Bu bakımdan her iki talebi karşılıklı olarak bir araya getirmek ve iş arayana iş bulmak, işçi arayana da işçi bulabilmek adına bu tür faaliyetlerin çok önemli ve anlamlı olduğunu ifade etmek istiyorum.

 Perşembe günü yine ilimizde Milli Eğitim Bakanımızın Müsteşar Yardımcısının katılımıyla “Meslek Liselerimizin Mesleki Eğitimi” bütün boyutlarıyla ortaya koyarak tartışacağımız bir toplantı gerçekleştireceğiz. Bundaki temel amaç da meslek liselerinde bizler neler yapıyoruz? İş dünyamızın meslek liseleriyle ilgili talepleri nelerdir? Bunların karşılıklı olarak koordinasyonunu, çalışmasını, mevcut durumu gözden geçirerek, bundan sonraki süreçte yapacağımız çalışmaları gerçekleştirmek için bu faaliyeti ortaya koyacağız.

 Dicle Üniversitemiz, Diyarbakır için önemli bir şans. Dicle Üniversitesi ve Sanayi İş birliği önem taşıyor. Bu konuda yapılan çalışmaların önümüzdeki dönemde daha iyi bir noktaya taşınması adına Sayın Rektörümüz önderliğinde çalışmalar devam ediyor. Üniversitemiz içerisinde kuruluşu tamamlanmış olan, Tekno-Park’ın daha aktif hale gelmesi, bölgedeki inovasyon çalışmalarına, aynı faaliyetlerine katkı sunabilecek bir konuma taşınması da hepimizin en büyük arzusudur.

 Vali Aksoy: Diyarbakır’da 3 Yılda 96 Milyon Euro’luk Kaynak Kullanıldı

 Avrupa Birliği kapsamı içerisinde Türkiye’nin birçok bölgesinde olduğu gibi Diyarbakır’da da Avrupa Birliğine sunulan projeler ve sunulan projelerden sağlanan katkılarla birçok faaliyetler gerçekleştiriliyor. Özellikle Diyarbakır’da 2013 ile 2016 yılları arasında 38 kamu kurum ve kuruluşunun projesine yaklaşık olarak 8.4 milyon Avroluk bir kaynak kullandırılmış. Karacadağ Kalkınma Ajansımız 3 projede yaklaşık 10 Milyonluk bir kaynağı kullanmakta, yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın bölgede yürüttüğü çalışmalarda yaklaşık olarak 78 milyonluk bir kaynağın, Avrupa Birliği kapsamında bölgemize gelen yatırımlarda kullanıldığını ifade etmek isterim. STKlarımız tarafından 350 bin Avroluk 8 projenin bölgemizde yürütüldüğünü belirtmek istiyorum. Toplama baktığımızda yaklaşık olarak 98 milyonluk bir kaynağı 3 yıl içerisinde Diyarbakır’da yürütülen çeşitli projelerde kullanmış bulunmaktayız.

Burada DESOB yine Avrupa Birliğinden sağlanan yaklaşık olarak 274 bin Avroluk bir proje kapsamı içerisinde Meksa Vakfı ile birlikte örnek bir çalışmayı gerçekleştiriyor. Bu projenin en önemli boyutu da sektörel yatırım alanlarında genç istihdamının desteklenmesi programı. Bu projenin de özelliği en fazla yoğunluk yaşadığımız genç kişilerin istihdamının; nasıl, ne şekilde yapılacağı ile ilgili mevcut durumu ortaya koymak ve çözüm üretmek adına yapılacak olan bir çalıştay. Bu çalıştayda çeşitli kurum ve kuruluşlarımızın görüşleri olacak ve bu görüşler de bizlere bundan sonraki çalışmalarda rehberlik etmiş olacak.

 

Vali Aksoy: Genç nüfusu Geleceğe Hazırlamak Hepimizin ortak görevi

 Diyarbakır’ın genç nüfus oranı % 22.5, Türkiye ortalamasının çok çok üstünde, dolayısıyla böylesine genç bir nüfusa sahip Diyarbakır’ın önemli bir potansiyeli olduğunu da ifade etmemiz lazım. Bu genç nüfusun özellikle istihdama dönük olarak hazırlanması da hepimizin ortak görev ve sorumluluğudur. Özellikle bölgemizde yeni yatırımların gerçekleştirilebilmesi adına Odalarımız ve Yerel Yönetimlerimiz ile iş birliği içerisinde yürüttüğümüz çalışmalar var.

 Hepinizin bildiği gibi, bir Tekstil Organize Sanayi Bölgesi kuruluşu tamamlandı. Alt yapısının ihale hazırlıkları noktasındayız. Mevcut OSB’mizi genişletme çalışmalarımız var. Yeni OSB’leri kurma ile ilgili bir takım faaliyetlerimiz var. Temel amacımız buranın daha fazla yatırım ve istihdamı destekleyecek bütün çalışmaları, bütün kurumlarımız ile birlikte hep beraber ortaya koyabilmek.  Bu proje de gerçekleşen çalışmalara katkı sunacak bir projedir. Bu noktada katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Başta DESOB Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri olmak üzere, projeye destek veren Meksa Vakfına ve bu projede görev alan bütün kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum.”

 

Konuşmanın ardından Vali Aksoy açılan programda sertifika almaya hak kazanan genç girişimcilere sertifikalarını verdi.