Mevsimlik Tarım İşçilerin Sorunları Sempozyumda Ele Alındı

10 Ekim 2017 Salı 12:54
  • Mevsimlik Tarım İşçilerin Sorunları Sempozyumda Ele Alındı
  • Mevsimlik Tarım İşçilerin Sorunları Sempozyumda Ele Alındı
  • Mevsimlik Tarım İşçilerin Sorunları Sempozyumda Ele Alındı
  • Mevsimlik Tarım İşçilerin Sorunları Sempozyumda Ele Alındı
  • Mevsimlik Tarım İşçilerin Sorunları Sempozyumda Ele Alındı
  • Mevsimlik Tarım İşçilerin Sorunları Sempozyumda Ele Alındı
  • Mevsimlik Tarım İşçilerin Sorunları Sempozyumda Ele Alındı
  • Mevsimlik Tarım İşçilerin Sorunları Sempozyumda Ele Alındı
  • Mevsimlik Tarım İşçilerin Sorunları Sempozyumda Ele Alındı
  • Mevsimlik Tarım İşçilerin Sorunları Sempozyumda Ele Alındı

Ajansımız ile Genç Hayat Vakfı ve Düzce Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen Uluslararası Mevsimlik Tarım İşçiliği Sempozyumu Düzce Üniversitesinde gerçekleştirildi. Programa; Düzce Vali Yardımcısı Hasan Ruhi Yaylacı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Şerif Demir, Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Genç Hayat Vakfı Genel Müdürü Uğur Gülderer, Karacadağ Kalkınma Ajansı Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi uzmanı Eyyüp Bulut, akademisyenler, araştırmacılar ve öğrenciler katıldı.

Sempozyumun açılış konuşmasını gerçekleştiren Prof. Dr. Şerif Demir, mevsimlik tarım işçilerinin ve çocuklarının iş esnasındaki eğitimleri ve sosyal durumları ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla sempozyumu düzenlediklerini ifade etti. Önceki dönemlerdeki kontrolsüz bir biçimde gerçekleştirilen mevsimlik tarım işinde barınma, temizlik, eğitim ve sağlık gibi çeşitli risklerin oluştuğunu söyleyen Prof. Dr. Demir, yapılan yasal düzenlemelerle ve alınan tedbirlerle çalışma şartlarının daha düzenli hale geldiğini belirtti. 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç yaptığı konuşmada, eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanında toplumun sorunlarına bilimsel yaklaşımla çare arayan kurumlar olarak da üniversitelerin önemine vurgu yaptı. Bu kapsamda Düzce Üniversitesi olarak sempozyuma ev sahipliği yaptıkları için memnun olduklarını ifade eden Prof. Dr. İlhan Genç, ülkemizin bir tarım ülkesi olmasından dolayı mevsimlik işçi konusunun önem teşkil ettiğini sözlerine ekledi. Sempozyumda bilim insanlarının konuyla ilgili sorun ve çözüm önerilerini ele alacaklarını söyleyen Prof. Dr. Genç, öğrenciler açısından da bu tür programların fırsat eğitimi olarak görülmesi gerektiğine işaret etti.

Düzce Vali Yardımcısı Hasan Ruhi Yaylacı, küçük çocukların tarım işlerinde çalıştırılmalarının çocuk istismarına neden olduğunu belirterek devletin; eğitim, sağlık ve sosyal alanlarda çocukların gelişimlerini sağlamak amacıyla çeşitli yönetmelikler ve çalışma takvimleri çıkardığını dile getirdi. Düzce bölgesi ve ülkemizde mevsimlik tarım işçilerine yönelik yapılan çalışmalardan da söz eden Hasan Ruhi Yaylacı, sempozyumda paylaşılacak bilgi ve görüşlerin bugünün gençlerini geleceğe hazırlamak adına çok önemli olduğuna dikkat çekerek konuşmasını noktaladı.

Genç Hayat Vakfı Genel Müdürü Uğur Gülderer, mevsimlik tarım işçilerine yönelik proje kapsamında çeşitli kurumlarla bu sempozyumu düzenledikleri için mutlu olduklarını ifade etti. Genç Hayat Vakfı’nın 11-18 yaş gurubu çocuk ve gençlerin sorunlarına destek olmak amacıyla kurulduğunu belirten Uğur Gülderer, mevsimlik tarım işlerinde çocuk işçiliğini önlemek için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın çıkardığı genelge ile çocukların gittikleri tarım bölgelerinde eğitim alabildiğini dillendiren Gülderer, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın da konuyla ilgili ulusal program yayımladığını ifade ederek çeşitli kurum ve kişilerle işbirliği içinde gerçekleştirdikleri faaliyetlerle çocukların eğitim, sanat ve spor gibi alanlarda gelişimlerine katkı sağladıklarının altını çizdi.

Tarım Bakanlığı Başdanışmanı  Dr. Ahmet Ruhi Mermut, küresel düzeydeki tarım politikalarından ve tarımdaki yeni gelişmelerden söz etti. Ülkemizin tarım açısından son derece uygun olduğunu belirten Prof. Dr. Mermut, Türkiye’nin gıda açısından büyük potansiyele sahip olduğuna dikkat çekerek tarım endüstrisinin geliştirilmesinin önemi üzerinde durdu.

Sempozyumda; “Mevsimlik Tarım İşçiliği; Temel Özellikler ve Sağlık” ve “Mevsimlik Tarım İşçiliğinde Eğitim ve Çocuk İşçiliği Sorunu” başlıklı panellerde öğretim üyeleri ve alanında uzman yetkililer, mevsimlik tarım işçilerinin eğitim hakları, çocuk hakları ve tarım etiği gibi konularda sunumlarını katılımcılarla paylaştılar.

“Mevsimlik Tarım İşçiliğinde Aileler ve Çocuklar” başlıklı sempozyumun ilk günü, sosyal sorunlara ve çözüm önerilerine yönelik önemli değerlendirmelerin yapıldığı sözel bildirim oturumunun ardından sona erdi.

Sempozyumun ikinci günde ise  “Sosyolojik Açıdan Tarım Sektörü ve Tarım İşçiliği”, “Tarım Politikaları Açısından Mevsimlik Tarım İşçiliği”, “Güvencesiz Meslek Olarak Mevsimlik İşçilikte Ülke Örnekleri”, “Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sağlığını Geliştirme Programı”, “Türkiye’de Çocuk İşçiliği ile Mücadele ve Mevsimlik Tarım İşçiliğine Yönelik Yasal Düzenlemeler”, “Mevsimlik Tarım İşçilerinin Çalışma Sosyal Sorunları ve Çözüm Önerileri” başlıklı birçok konu ele alındı.