Diyarbakır Pamuğu, Dünya Standartlarında Tescillenecek

8 Aralık 2017 Cuma 11:38
  • Diyarbakır Pamuğu, Dünya Standartlarında Tescillenecek
  • Diyarbakır Pamuğu, Dünya Standartlarında Tescillenecek
  • Diyarbakır Pamuğu, Dünya Standartlarında Tescillenecek
  • Diyarbakır Pamuğu, Dünya Standartlarında Tescillenecek
  • Diyarbakır Pamuğu, Dünya Standartlarında Tescillenecek
  • Diyarbakır Pamuğu, Dünya Standartlarında Tescillenecek

Diyarbakır’da, GAP Uluslararası Araştırma ve Eğitim Merkezi ( GAPUTAEM) bünyesinde hazırlanan ve IPA tarafından finanse edilen projeyle Türkiye’nin ilk uluslararası akrediteye sahip “Lif Kalite Analiz Laboratuarı” kuruldu.

Dünyada 6 tane bulunan uluslararası akredite olmuş pamuk lifi kalite analiz laboratuarının 7’incisi Diyarbakır’da hizmet verecek. Projenin tamamlanmasının ardından tek balaya sistemine geçirilerek, bölgenin pamuktan sağladığı gelirin artırılması hedefleniliyor. GAPUTAEM tarafından hazırlanan, program otoritesinin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olan, finansının AB Katılım Öncesi Yardım Programı (IPA) Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı’ndan sağlanan “Pamuk Lifi İmalatında Bölgesel Sınai İşbirliği” projesi ile 6 milyon Euro’ya mal olan “GAP Pamuk Lifi Test ve Analiz Laboratuarı” inşa edildi. Çırçır işletmelerinden alınan numunelerin uluslararası lif kalite değerlerine göre sınıflandırılmasının ardından sonuçların web ortamında paylaşılması ile uluslararası geçerliliğe sahip bir kimlik kazandırılması hedeflenen bölge pamuğu, alıcı ve satıcı arasında sağlanacak güvenle de ihtilafların ortadan kaldırılması ve pamuğun hak ettiği değerde satılmasının sağlanması hedefleniyor.

Pamuk Üretiminin Yüzde 60’ından Fazlası Bölgede Gerçekleştirildi
GAP UTAEM Müdürü Mehdi Sümerli, Türkiye’nin pamuk üretiminin yüzde 60’ından fazlasının bölgede gerçekleştirildiğini söyledi. Pamuğun, pres ve çırçır işletmelerinde sondaj sistemiyle alınan numunelerinin tasnif odalarında göz kararıyla sınıflandırılarak kalitesinin belirlendiğini ifade eden Sümerli, bu şekilde yapılan analizlerin belirli bir standarttan uzak olmasından dolayı beraberinde birçok sıkıntıyı getirdiğini belirtti. “Bu da alıcı ve satıcı arasında bir güvensizliğe neden oluyor.” diyen Sümerli, bu güvensizliği ortadan kaldırmak, daha güvenli bir ortamda uluslararası akredite olmuş bir laboratuarda kaliteyi tescil ederek o güven ortamını sağlamak amacıyla laboratuarı kurduklarını kaydetti. Laboratuarı pamuk üreticileri, çırçır ve tekstil sektörünün hizmetine sunacaklarını ifade eden Sümerli, “Burası bir ‘hakem’ laboratuar konumuna gelecek.” dedi.

Dünya’da 7’inci, "Türkiye’de Bir İlk Olacaktır"
Sümerli, şöyle devam etti: “Dünyada uluslararası akredite olmuş pamuk lifi kalite analiz laboratuarı olarak 6 tane var. Bunun 7. Diyarbakır’a kurduk, Türkiye’de bir ilk olacaktır. Şu an da montajlar bitti, test aşamasında. Laboratuar 2018’de tam olarak faaliyete geçecektir. Laboratuarda hem bölgedeki çırçır işletmelerinin hem de ülkemizin diğer illerinden gelecek olan pamukları ve hatta diğer ülkelerden de gelecek olan ‘hakem’ amaçlı pamuk analizlerini yapacağız. Laboratuarda yapacağımız analizler, uluslararası akredite olmamızdan dolayı uluslararası bir geçerliliği olacaktır. Bütün dünyada bizim sonuçlar geçerli olacaktır.”