Diyarbakır’ın Okul Öncesi Eğitimi Masaya Yatırıldı

3 Şubat 2018 Cumartesi 10:09
  • Diyarbakır’ın Okul Öncesi Eğitimi Masaya Yatırıldı
  • Diyarbakır’ın Okul Öncesi Eğitimi Masaya Yatırıldı
  • Diyarbakır’ın Okul Öncesi Eğitimi Masaya Yatırıldı
  • Diyarbakır’ın Okul Öncesi Eğitimi Masaya Yatırıldı

Diyarbakır ili okul öncesi eğitiminde mevcut durum ve fırsatlar ele alındı. Diyarbakır Geliştirme ve Değerlendirme Toplantısı Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Güzeloğlu’nun yanı sıra; tüm İlçe Kaymakamları, Ajansımız Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri katıldı.


Vali Güzeloğlu şunları söyledi: Diyarbakır’da göreve başladığımız ilk günden itibaren en öncelikle temel hizmet başlığımız ve alanımız eğitim oldu.         Bildiğiniz gibi eğitim toplumsal değişim, gelişim ve kalkınma süreçlerinin temel belirleyici alanı ve başlığıdır. Eğitim insandan başlayarak toplumu dönüştüren, değiştiren, yaşamı anlamlandıran ve değer katan yegâne uğraş alanıdır. Bu noktadan baktığımız zaman bir kişinin değişiminin de toplumun değişimi olacağına inanarak, Diyarbakır’da göreve başladığımız ilk günden itibaren en öncelikle temel hizmet başlığımız ve alanımız eğitim oldu. Eğitimin bütün başlıklarıyla ve paydaşlarıyla değerlendirilmesi ve İnşallah istediğimiz ölçüde bu kadim medeniyet ilim ve irfan söylemine yakışır bir düzeye gelmesi adına gerideki yaklaşık 6 aylık dönemde çok önemli ve anlamlı çalışmalar gerçekleştirildi. Şüphesiz bizim hedefimiz her bir öğrencimiz ve her bir ferdimiz Diyarbakır’da her nerede yaşıyor olursa olsun herkesin gerek örgün gerekse yaygın eğitimle buluşması temel önceliğimiz ve en önemli meselemiz. Bu noktada 17 ilçemizin bütününde çok geniş bir heyetle biliyorsunuz, ilçe değerlendirme, inceleme gezilerimizi tamamladık bir ilk olarak Diyarbakır’da gerçekleşen ve yönetim adına çok önemli kazanımlar ve şüphesiz buna bağlı sonuçlar getiren bu buluşmamızda her ilçemizde değerlendirdiğimiz başlıkların en öncelikli ve en önemli merkezinde eğitim yer aldı. Bu konudaki kararlılığımız, çalışmamız ve şüphesiz heyecanımız devam edecek.

5 Yaş Grubunda  Okul Öncesi Okullaşma Yüzde 100 Ulaştı

6 aylık görev süremiz içerisinde ve ilk yarıyılı geride bıraktığımız şu günlerde eğitim başlığında çok önemli ve çok büyük sonuçlar elde ettiğimizin de altını çizmek istiyorum. Özellikle okul öncesi alanındaki en temel hizmet ve şüphesiz hedef başlığımızdı, çok büyük bir başarı gerçekleştirildi. Göreve başladığımız ve Diyarbakır Valiliği sorumluluğunu aldığımız dönemde 5 yaş grubunda %48’lerde olan okul öncesi okullaşma oranımız bugün hamd olsun %100’lere ulaştı. Çok kısa bir süre içerisinde ama çok büyük bir gayretle elde edilen bu çok büyük başarıdan dolayı başta İlçe Kaymakamlarımı, İl Milli Eğitim Müdürümü, İlçe Milli Eğitim Müdürlerimizi, Okul Müdürlerimizi, Öğretmenlerimizi, Okul Aile Birliği Yöneticilerimizi, paydaş olan yerel yönetimlerimizi, destek veren tüm sivil toplum kuruluş ve kuruluş temsilcilerine ve şüphesiz anne ve babalara içtenlikle çok teşekkür ediyorum. Bu gerçekten Diyarbakır’a yakışan, yaraşan ve Diyarbakır içinde çoktandır beklenen bir sonuçtu, hamd olsun bizlere nasip oldu. Milli Eğitim Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz’ın şahsıma özel teşekkürü ve bu teşekkür kapsamında da sizleri tebrik ettiğini de bir kez daha belirtmek isterim. Bu konuda Milli Eğitim Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz’ın şahsıma özel teşekkür ve bu teşekkür kapsamında da sizleri tebrik ettiğini de bir kez daha belirmek isterim. Geçtiğimiz günlerde Antalya’da yapılan eğitim kongresinde Sayın Bakanımız bu anlamdaki Diyarbakır örneğinin ve başarısını bir kez daha paylaşarak bizlere güç ve güven vermiştir. Şüphesiz bu başlıktaki çalışmalar çok değerlidir çünkü biliyoruz ki okul öncesi eğitim insanın kişilik gelişimin en önemli evresi ve sürecidir. 3 ve 6 yaş arası dediğimiz kuşak temel kişilik ve kimlik değerlerinin, becerinin, hayata bakışının, özgüven dâhil temel bütün değerlerin kazanıldığı süreçtir. Bugün son yapılan araştırmalar okul öncesinin de öncesinden başlayarak çocuğun aslında kimlik ve kişilik gelişiminin çok daha öncesinden edilenlerden de olduğunu ortaya koymaktadır. O yüzden bir bu kararlılıkla en azından bu dönemi kesinlikle kazanmak, bu yaş grubumuzdaki çocuklarımızın en iyi ve nitelikli bir eğitimle ve ortamla buluşturmak zorundayız.

Karacadağ Kalkınma Ajansı 4,5 Milyon TL Kaynağı Okul Öncesi Eğitim Aktaracak

Bu büyük başarı gerçekten 2. eğitim yılında da bizim en büyük gücümüz ve güvencemizdir. Bu noktada bugün değerlendireceğimiz ve Türkiye’de bir ilk olarak kalkınma ajansları sürecinde okul öncesi eğitime mali destek ve katkı programını açarak iddiamızı çok daha öteye taşımak ve bir anlamda başarımızı sürdürülebilir kılma yolunda da çok önemli bir adım attık. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde açıkladığım 2018 yılı Karacadağ Kalkınma Ajansı mali destek programları içerisinde 4,5 Milyon Türk Liralık bir mali destekle tamamen neredeyse hibe olacak bir katkıyla sadece okul öncesi eğitim başlığına kaynak aktaracağız. Bu bir büyük zihni dönüşümdür. Bu bir vizyon projesidir ve bu Diyarbakır’a yakışan ve yaraşan bir hedeftir. Kadim bir medeniyetin, ilimin, irfanın, edebin ve kültürün şehri olan Diyarbakır artık eğitimin bugününde de sadece nicelik noktasındaki temel göstergelerle değil nitelik noktasındaki değişim ve dönüşümle de Türkiye’ye model olma iddiasındadır ve ikinci yarı yılda başlayacak bu süreçte Diyarbakır’ın 17 İlçesinin her bir köşesinde İnşallah her bir okul öncesi sınıfımızda ve anaokulumuzda en nitelikli alt yapı, fiziksel kullanım malzemesi, çocuklarımızın oyunla öğrenmesini sağlayacak, zekâ geliştirici oyun, oyuncak, bilgi ve deney setleri ve en önemlisi de bilgi çağının çocuklarının artık olmazsa olması olan bu süreçte kodlama eğitimini vermeye başlayacağız.

Her Çocuğumuzu Ve Bireyimizi Eğitmek Temel İddiamız

Bu büyük iddiayı İnşallah tıpkı 6 ay önceki başlığımız ve heyecanımız gibi bunda da başarılı olarak Diyarbakır’da bütün çocuklarımıza ulaştıracağız. Bu konuda Kaymakam arkadaşlarımızın, İlçe Milli Eğitim Müdürlerimizin kararlılığı açıktır ve tamdır, onlara güveniyor ve nasıl bu hedefleri 1. yarıyılda elde ettiysek İnşallah 2. yarıyılda da aynı başarıyı elde edeceğimize yürekten inanıyorum. Bu noktada şüphesiz ki eğitimin bir bütününde her bir ilçe özelinde yaptığımız değerlendirme toplantılarında gerek sınav ve sınava dayalı başarı sürecinde gerekse okullarımızın fiziki alt yapılarının iyileştirilmesinde ve eğitimin bir bütün olarak ele alındığında sosyal, kültürel ve bireysel gelişimi sağlayacak kişilik ve değer eğitimde katkı verecek bir süreç bütününde incelenmesinde çok önemli projelerimiz var. Yöneticilerimizin eğitimi, eğiticilerin yani öğretmenlerimizin eğitimi, meslek alan ve uzmanlık anlamındaki değerlendirmeleri ve okullardaki hijyenden başlayarak temel bütün göstergelerde Diyarbakır eğitimin çok önemli bir aşamaya doğru gittiğini mutluluk ve heyecanla paylaşmak istedim. Göreve başladığımızda yaptığımız değerlendirmelerde özellikle bizim çok hassas olduğumuz Sayın Cumhurbaşkanımızın özel bir önem verdiği, Cumhurbaşkanımızın Eşleri Değerli Hanımefendi’nin bu noktada özel bir değer verdiği engellilerin eğitimi konusunda da mevcut altyapımızın bazı eksikliklerini gidermek adına önümüzdeki günlerde yeni fiziki okul yapımlarını ve buna bağlı çalışmaları paylaşacağız, hazırlıklarımız son aşamaya geldi. Eğitilebilir her çocuğumuzu ve bireyimizi eğitmek temel iddiamız, heyecanımız ve şüphesiz olmazsa olmazımızdır.”

Toplantıda Ajansımız Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral, Ajansımız tarafından yürütülen 2018 Yılı Mali Destek Programları arasında yer alan Okul Öncesi Eğitim Standartlarının Artırılması Mali Destek Programı hakkında sunum gerçekleştirdi.