Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınav Sonucu Kesin Listesi

30 Mart 2018 Cuma 15:21
  • Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınav Sonucu Kesin Listesi

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23. maddesi gereği Ajansımızda sürekli işçi kadrosuna geçmek amacıyla 21 Mart 2018 Çarşamba günü saat 09:30’da Diyarbakır Ajans Hizmet Binasında düzenlenen sözlü yarışma sınavı sonucuna yasal süresi içerisinde herhangi bir itiraz yapılmamıştır. Sınavı kazanan adayların nihai listesi aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

SINAVI KAZANANLAR KESİN LİSTE

SN.

ADI SOYADI

SINAV SONUCU

1

Aylin IŞIK

Başarılı

2

Emrullah GÜNGÖR

Başarılı

3

Halit ERBEY

Başarılı

4

Havva AKSU

Başarılı

5

Mehmet GÖKTAŞ

Başarılı

6

Meral ÖZGÜLER

Başarılı

7

Murat GÜLSÜM

Başarılı

8

Önder EYÜPOĞLU

Başarılı

9

Taner MEHMETOĞLU

Başarılı

10

Ümit ATAŞ

Başarılı

11

Faruk DEMİREL

Başarılı

12

Hakan COŞKUN

Başarılı

13

İbrahim SARIKAYA

Başarılı

14

Sedat ÇAPAN

Başarılı

15

Zeliha DİŞİKIRIK

Başarılı


AÇIKLAMA:

Bu ilan tebligat yerine geçmektedir. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacak ve başvuru sahipleri 02.04.2018 tarihi itibariyle kadroya geçirilecektir.

İlgili mevzuata göre sürekli işçi kadrosuna geçirilme şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar her aşamada liste dışı bırakılacak, sürekli işçi kadrosuna geçirilmiş olsa dahi istihdamına son verilecektir.

Kamuoyuna ve ilgililere ilanen duyurulur.

AJANS GENEL SEKRETERLİĞİ