2018 Fizibilite Desteği Programı 1. Dönem Değerlendirme Sonuçları

10 Aralık 2018 Pazartesi 10:58
  • 2018 Fizibilite Desteği Programı 1. Dönem Değerlendirme Sonuçları

Ajansımız tarafından 2018 Yılı Çalışma Programı ve Bütçesi çerçevesinde; Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ve Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’na (DYK) uygun olarak 08.07.2018 tarihinde Fizibilite Desteği Programı ilan edilmiştir.

01 Eylül – 20 Kasım 2018 döneminde Fizibilite Desteği Programı kapsamında 8 (Sekiz) teklif Ajansımıza teslim edilmiştir. Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ile Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’na uygun şekilde, teslim alınan proje tekliflerinin Ön İncelemeleri ile Teknik ve Mali Değerlendirmeleri, Genel Sekreter başkanlığında Ajans uzman personelinden oluşan Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılmıştır.

Fizibilite Desteği Programı kapsamında yapılan teknik ve mali değerlendirme sonucunda, 3 (üç) destek talebi eşik değer olan 65 (altmışbeş) ve üstü puan alarak başarılı olmuş ve Asil Listede, 5 (beş) destek talebi ise yeterli puan alamayarak başarısız olmuş ve Elenen Listede yer almıştır.

Başarılı projelerin Destek sözleşmesinin imzalanması aşamasına geçebilmesi için sonuçların Ajans tarafından ilan edilmesinden itibaren, başka herhangi bir yazılı bildirim beklenmeksizin on beş iş günü içerisinde (28/12/2018 (Cuma) tarihi, saat 18.00'e kadar) başvuru formu ve ekleri ile başvuru rehberinde belirtilen ve KAYS sistemine başvuru esnasında yüklenmiş olan destekleyici belgelerin aslı veya onaylı suretinin Ajansa sunulması gerekmektedir.

Asil Liste için tıklayınız.

Elenen Liste için tıklayınız.

Bilgilendirme Notu için tıklayınız.

Fizibilite Desteği Programımıza başvuruda bulunan bütün kurum/kuruluş, STK ve üniversitelerimize teşekkür eder; projelerin bölgemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmasını temenni ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 10.12.2018 AJANS GENEL SEKRETERLİĞİ