2018 Fizibilite Desteği Programı 2. Dönem Değerlendirme Sonuçları

28 Ocak 2019 Pazartesi 10:07
  • 2018 Fizibilite Desteği Programı 2. Dönem Değerlendirme Sonuçları

Ajansımız tarafından 2018 Yılı Çalışma Programı ve Bütçesi çerçevesinde; Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ve Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’na (DYK) uygun olarak 08.07.2018 tarihinde Fizibilite Desteği Programı ilan edilmiştir.

21 Kasım – 28 Aralık 2018 döneminde Fizibilite Desteği Programı kapsamında 31 (otuzbir) destek talebi Ajansımıza teslim edilmiştir. Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ile Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’na uygun şekilde, teslim alınan proje tekliflerinin Ön İncelemeleri ile Teknik ve Mali Değerlendirmeleri yapılmıştır.

Fizibilite Desteği Programı kapsamında yapılan teknik ve mali değerlendirme sonucunda, 23 (yirmiüç) destek talebi eşik değer olan 65 (altmışbeş) ve üstü puan alarak başarılı olmuş ancak Bütçe kısıtı nedeniyle 16 (onaltı) destek talebi Asil Listede, 7 (yedi) destek talebi Yedek Listede, 8 (sekiz) destek talebi ise yeterli puan alamayarak başarısız olmuş ve Elenen Listede yer almıştır.

Başarılı projelerin Destek sözleşmesinin imzalanması aşamasına geçebilmesi için sonuçların Ajans tarafından ilan edilmesinden itibaren, başka herhangi bir yazılı bildirim beklenmeksizin 15 (onbeş) iş günü içerisinde (15/2/2018- cuma günü, saat 18.00'e kadar) başvuru formu ve ekleri ile başvuru rehberinde belirtilen ve KAYS sistemine başvuru esnasında yüklenmiş olan destekleyici belgelerin aslı veya onaylı suretinin Ajansa sunulması gerekmektedir.

Asil Liste için tıklayınız.

Yedek Liste için tıklayınız.

Elenen Liste için tıklayınız.

Bilgilendirme Notu için tıklayınız.

Fizibilite Desteği Programımıza başvuruda bulunan bütün paydaşlarımıza teşekkür eder; projelerin bölgemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmasını temenni ederiz.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 28.01.2019


AJANS GENEL SEKRETERLİĞİ