Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Diyarbakır İli 2019 Yılı Birinci Yerel Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

23 Ocak 2019 Çarşamba 17:45
  • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Diyarbakır İli 2019 Yılı Birinci Yerel Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bölge ve il düzeyinde geniş bir ağı yönetmekte olup taşra teşkilatı, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlar olan Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri, Kalkınma Ajansları, KOSGEB Müdürlükleri ve Bölge Kalkınma İdarelerinin koordinasyonunu güçlendirmek üzere bazı çalışmalar başlatmıştır. Her ilde bu kurum ve kuruluşların katılımıyla üç aylık periyotlarla koordinasyon toplantıları düzenlenecek olup Diyarbakır ilindeki toplantılar Ajansımızca koordine edilecektir.

Bu kapsamda Diyarbakır ilindeki ilk toplantı 17 Ocak 2019 Perşembe günü Saat:13.30’da Ajansımız Dr. İlhan KARAKOYUN seminer salonunda Ajans Genel Sekreterimiz Dr. Hasan MARAL başkanlığında GAP Bölge Kalkınma İdaresi Bölge Müdürü, Diyarbakır Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü, KOSGEB Diyarbakır Müdürü, Diyarbakır OSB Müdürü, Diyarbakır Tekstil İhtisas OSB Müdürü, Diyarbakır Besi OSB Müdürü, KÜSİ Diyarbakır İl Temsilcisi, TSE Diyarbakır Temsilcisi ile Ajansımız Diyarbakır YDO ve Planlama Programlama Koordinasyon Birimi başkanı ve uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Katılımcı kurum/kuruluş temsilcileri, kurumlarıyla ilgili faaliyetler ve ortak işbirlikleri hakkında görüş bildirmişlerdir. Ajansımız Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi Uzmanı Yüksek Şehir ve Bölge Plancısı Zühal ÇELEBİ DENİZ tarafından TRC2 (2014-2023) Bölge Planında Diyarbakır iline ait sanayi yatırım kararlarının uygulanmasına yönelik öneriler sunulmuş olup, Planlama Programlama ve Koordinasyon Başkanı Mehmet Adnan AKSOY tarafından Ajansımızın yürüttüğü ‘İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Sonuç Odaklı Programı’nın detayları sunulmuştur.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Diyarbakır İli 2019 Yılı Birinci Yerel Koordinasyon Toplantısı GerçekleştirildiSanayi ve Teknoloji Bakanlığı Diyarbakır İli 2019 Yılı Birinci Yerel Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi