2019 Yılı Teknik Destek Programı Başvuruları Devam Ediyor

3 Mayıs 2019 Cuma 14:26

Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi konularda destek sağlamak amacı ile çıkmış olduğumuz 2019 yılı Teknik Destek Programının Mayıs – Haziran Dönemi başvuruları devam ediyor.