Bölge Planı Koordinasyon ve İzleme Komisyonlarının 2019 yılı Birinci Dönem Toplantıları Gerçekleştirildi

4 Temmuz 2019 Perşembe 18:15
 • Bölge Planı Koordinasyon ve İzleme Komisyonlarının 2019 yılı Birinci Dönem Toplantıları Gerçekleştirildi

Türkiye’de ilk kez Ajansımız tarafından oluşturulan TRC2 Bölge Planı Koordinasyon ve İzleme Komisyonları, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla 2019 yılı birinci dönem toplantılarını gerçekleştirdi.

2014-2023 Bölge Planında yer alan gelişme eksenleri altındaki hedeflere ulaşılması için ilgili kurumlar arasında iş birliği ve koordinasyonu artırmak, bölgemizde sosyal sermayeyi geliştirmek ve stratejik hedeflerde gerçekleşme durumu ile ilerlemelere lişkin izleme sürecini sağlamak üzere 2015 yılında "Bölge Planı Koordinasyon ve İzleme Komisyonları" kurulmuştur. Kalkınma Ajansları tarafından hazırlanan Bölge Planlarının uygulanmasında, Ajansımız tarafından hayata geçirilen bu model Türkiye’deki "geliştirilebilir en iyi model" olarak seçilmiştir.


Bölge Planı bölgemizdeki birçok kurum veya kuruluşun yetki ve görev alanına ilişkin hedefler içermektedir. Bölgenin kalkınma hedeflerine ulaşılması için, bölgede yatırımcı ve uygulayıcı kurum ve kuruluşların yanında üniversite, sivil toplum ve özel kesime de önemli görevler düşmektedir. Ajansımızın 2017 yılında tamamladığı “Bölgesel Politikalar İçin Etkin İşbirliği” AB Projesi çıktıları arasında Bölgemizde işler ve etkin bir ortaklık mekanizmasının kurulması için “kurumsal girişimciler” olarak tanımlanan, sorunlara hakim olma, müdahale edebilme ve kurumunu harekete geçirebilme bağlamında öne çıkan kilit kişilerin önemine yer verilmiştir. 2019 yılında oluşturulan yenilikçi ve etkin bölge planı komisyonları modeli; komisyonun çalışma alanına giren uygulayıcı, yatırımcı kurum ve kuruluşlar ile üniversite, sivil toplum ve meslek örgütlerinden isteğe bağlı olarak yetkililer ve kurum temsilcilerinden oluşan öncü ve ilgili küçük bir gruptan oluşur. Bölge Planı Komisyonları Diyarbakır ve Şanlıurfa illeri için ayrı ayrı olmak üzere; Bölge Planında bölgemizin kalkınması için Tarım ve Kırsal Kalkınma Komisyonu, Sanayinin Geliştirilmesi ve Yatırım Ortamı Komisyonu, Kültürel Miras, Turizm ve İmaj Komisyonu, Beşeri Gelişme ve Sosyal Sermaye Komisyonu, Kentleşme ve Yaşam Kalitesi Komisyonu, Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre Komisyonu kuruldu.
Bu kapsamda, Bölge Planımızda belirlenmiş eksenlerin hedeflerine ulaşma durumlarını ilgili kurumlarla görüşmek üzere Ajansımız Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi tarafından takip edilen Bölge planı koordinasyon ve izleme Komisyonlarının 2019 yılı birinci dönem toplantıları Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinde gerçekleştirilmiştir.

Toplantılarda; ilgili komisyonun kapsamına giren konularda, Bölge Planının 2023 hedeflerinin gerçekleşmeleri incelenmiş, ilerleme durumları komisyon üyelerince görüşülmüştür. Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinin Kalkınması amacıyla belirlenen fakat Bölgesel Kalkınma Planının gerçekleşmeyen hedefleri için ilgili kurumların iş birlikleri ile gerçekleştirilebilecek faaliyet ve projeler belirlenmiştir. 

Bölge Planı Koordinasyon ve İzleme Komisyonlarının 2019 yılı Birinci Dönem Toplantıları GerçekleştirildiBölge Planı Koordinasyon ve İzleme Komisyonlarının 2019 yılı Birinci Dönem Toplantıları GerçekleştirildiBölge Planı Koordinasyon ve İzleme Komisyonlarının 2019 yılı Birinci Dönem Toplantıları GerçekleştirildiBölge Planı Koordinasyon ve İzleme Komisyonlarının 2019 yılı Birinci Dönem Toplantıları GerçekleştirildiBölge Planı Koordinasyon ve İzleme Komisyonlarının 2019 yılı Birinci Dönem Toplantıları GerçekleştirildiBölge Planı Koordinasyon ve İzleme Komisyonlarının 2019 yılı Birinci Dönem Toplantıları GerçekleştirildiBölge Planı Koordinasyon ve İzleme Komisyonlarının 2019 yılı Birinci Dönem Toplantıları GerçekleştirildiBölge Planı Koordinasyon ve İzleme Komisyonlarının 2019 yılı Birinci Dönem Toplantıları GerçekleştirildiBölge Planı Koordinasyon ve İzleme Komisyonlarının 2019 yılı Birinci Dönem Toplantıları GerçekleştirildiBölge Planı Koordinasyon ve İzleme Komisyonlarının 2019 yılı Birinci Dönem Toplantıları GerçekleştirildiBölge Planı Koordinasyon ve İzleme Komisyonlarının 2019 yılı Birinci Dönem Toplantıları GerçekleştirildiBölge Planı Koordinasyon ve İzleme Komisyonlarının 2019 yılı Birinci Dönem Toplantıları GerçekleştirildiBölge Planı Koordinasyon ve İzleme Komisyonlarının 2019 yılı Birinci Dönem Toplantıları GerçekleştirildiBölge Planı Koordinasyon ve İzleme Komisyonlarının 2019 yılı Birinci Dönem Toplantıları GerçekleştirildiBölge Planı Koordinasyon ve İzleme Komisyonlarının 2019 yılı Birinci Dönem Toplantıları GerçekleştirildiBölge Planı Koordinasyon ve İzleme Komisyonlarının 2019 yılı Birinci Dönem Toplantıları GerçekleştirildiBölge Planı Koordinasyon ve İzleme Komisyonlarının 2019 yılı Birinci Dönem Toplantıları GerçekleştirildiBölge Planı Koordinasyon ve İzleme Komisyonlarının 2019 yılı Birinci Dönem Toplantıları Gerçekleştirildi