Diyarbakır İl Yenilik Platformu Kuruldu

12 Aralık 2019 Perşembe 15:30
  • Diyarbakır İl Yenilik Platformu Kuruldu

Diyarbakır Valiliği öncülüğünde Ajansımız sekretaryasında, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin paydaşı olduğu İl Yenilik Platformu kuruldu. Platformun tanıtım toplantısına Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Talip Gül, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Özkılıç, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu ve Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Odabaşı katıldı.

Platformun tanıtımını gerçekleştiren Güzeloğlu, "Diyarbakır'ın gelişme ve kalkınma perspektifinde ortaya koyduğumuz önemli hedeflerden birini daha gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz. İlimizin her yönüyle 21. yüzyılda stratejik olarak bölgesinin merkezi ili ve Türkiye'nin uluslararası ilişkiler babında taşıyıcı bir merkezi olması hedefinde Diyarbakır İl Yenilik Platformumuzun kurulduğunu paylaşmak istiyorum" dedi. İlgili paydaş kurumlarla görüş alışverişinde bulunarak Türkiye ve dünyadaki başarılı örneklerini inceleyerek platformun kurulması için uzun zamandır çalıştıklarını ifade eden Güzeloğlu, gelişen ve kalkınan bütün ekonomilerde taşıyıcı sektörün bilgi sektörü olduğunu kaydetti. Güzeloğlu şunları söyledi: “Bilgi ekonomisi özellikle bilgi ve yenilik kavramlarının çok gerekli kılıyor. Bu perspektifte bu temelde tüm kurumların bu anlamda bizim şu anda paylaştığımız gibi kentlerin yeniden yönetim organizasyonlarını tanımlaması iş birliklerini bu anlamda yorumlaması ve hazır olması gerekmektedir. Özellikle uluslararası alanda rekabet doğrudan bilgiye dayalı üretim ile ancak mümkün olmaktadır. Ülkemizde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlayan değişim ve dönüşüm sürecinde özellikle son 17 yılda bu anlamda gayri safi yurt içi hasıla bu hedefler doğrultusunda çok önemli dönüşümler gerçekleşmiştir. 2003 yılında gayri safi yurt içi hasıla içerisindeki Ar-Ge harcamalarının payı yüzde 0,47 iken 2018 yılında bu oran yüzde 1,03 ulaştı. Bu Türkiye ekonomisinin bugüne kadar ulaştığı en yüksek rakamdır. Bunun ekonomik olarak değeri de 8,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Aynı zamanda bu iyileşme personel istihdamı anlamında da kendini hissettirdi. 2003'te çalışan Ar-Ge personeli 38 bin iken bu sayı 2018 yılında 172 bini aşmıştır. Bu açıdan ülkemizi 2023 gelişme Kalkınma hedeflerine ulaştıracak olan 11. Kalkınma planı hedeflemesinde 2023 sonunda tüm araştırma geliştirme harcamalarının payının yüzde 1,8'e, tam zamanlı araştırma-geliştirme personel sayısının da 300 bine çıkarılması hedeflenmektedir. Tabii bu açıdan baktığımız zaman bizim de Diyarbakır olarak bu hedeflere uygun bir hazırlığımızı yapmamız alt yapıyı sağlamamız ve bu doğrultuda çalışmamız gerekmekte.”


AR-GE Çalışmaları Ortak Vizyonla Geliştirilecek


Platform ile kentteki tüm AR-GE ve yenilik çalışmalarının ortak vizyon çerçevesinde gelişeceğine işaret eden Güzeloğlu, Dicle Teknokent başta olmak üzere ilgili tüm kurumsal yapıların etkinliğinin ve farkındalığının arttırılması ve özellikle iş birliklerinin geliştirilmesi noktasında hizmet edeceğini vurguladı. Güzeloğlu, Diyarbakır İl Yenilik Platformunun yapısı ve çalışmaları ile ilgili şunları söyledi: "Diyarbakır İl Yenilik Platformu, Diyarbakır Valisi başkanlığında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır Ticaret Sanayi Odası, Diyarbakır Ticaret Borsası, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi, Karacadağ Kalkınma Ajansı, Diyarbakır Sanayi Teknoloji İl Müdürlüğü, KOSGEB Diyarbakır İl Müdürlüğü, Dicle Teknokent ve özel sektör temsilcilerinden oluşacaktır. Platform en geç 3 ayda bir araya gelecek ve ilin Ar-Ge ve yenilik çalışmalarını gözden geçirip bir hedef çerçevesinde kısa, orta, uzun dönemli çalışmaları planlayacaktır. Diyarbakır İl Yenilik Platformunun ilk çalışmaları bugünden itibaren özel sektörün katma değer artışına doğrudan katkı sunan ve önemli destek unsurlarını barındıran Ar-Ge ve tasarım merkezi sayısının artırılması olacaktır. İlimizde çok yoğun bir şekilde bugün eksikliğini hissettiğimiz Ar-Ge ve tasarım merkezi yokluğunu gidermek zorundayız. Tüm sanayicilerin, özel sektörde üretim yapan işletmelerin, ölçeğine göre belki de hepsinin kısa bir dönem içerisinde Ar-Ge ve tasarım merkezi ile buluşması ve ilde bu sayıların her ay gözden geçirilerek arttırılması en önemli hedefimizdir. Bu doğrultuda Kalkınma Ajansımız ve Sanayi Teknoloji İl Müdürlüğümüz tüm sanayicilerimizi ve firmalarımızı ziyaret etmeye başladılar. Sonuçları inşallah önümüzdeki kısa dönemde paylaşacağım ama 2020 için Diyarbakır'da hedefimizi buradan paylaşıyorum. En az 10 adet özel sektöre ait Ar-Ge ve tasarım merkezini inşallah Diyarbakır'a kazandıracağız. Bu çok önemli ve iddialı bir hedeftir ama biz inanıyoruz ki Diyarbakır'ın büyük birikimi tarihten gelen derinliği özel sektörün hızla değişen dinamik hale dönüşen bu anlamdaki evrimi bu hedefimizi mümkün kılmakta


Karacadağ Kalkınma Ajansı Türk Patent Kurumu Tarafından Yetkilendirildi


Platformumuzun çalışmalarını destekleyecek en önemli gelişmelerden biri Karacadağ Kalkınma Ajansı Diyarbakır Yatırım Destek Ofisinin Türk Patent Kurumu tarafından Bilgi ve Doküman Birimi olarak yetkilendirilmesi oldu. Kalkınma Ajansına bağlı Diyarbakır Yatırım Destek Ofisimizin Türk Patent Kurumuna doğrudan bir bağının tesis edilmesi sanayicilerimize Ar-Ge çalışmaları yapan ve yapacak olan kişi kurum ve kuruluşlarımıza sınai mülkiyet haklarına ilişkin güncel uygulama ve gelişmeler konusunda bilgilendirme sağlayacak.Bu çalışmalar doğrultusunda 2023 yılında ilimizin yer aldığı TRC 2 Bölgesini Ar-Ge harcamaları bakımından 26 bölge içerisinde ilk 10'a getirmeyi ve Ar-Ge personelimizi de en az 4 bin 500 kişiye çıkarmayı hedeflemekteyiz. Diyarbakır İl Yenilik Platformu aslında hükümetimizin Türkiye'de kalkınma planı hedefleri ile tam uyumlu ve özellikle 2023 Hedeflerine bizi ulaştırmada en iddialı konunun başlığını teşkil etmekte. Diyarbakır'da çok önemli bir değişim ve dönüşüm sürecindeyiz. Hamdolsun huzur ve güven ortamında Diyarbakır'ın bölge merkezi konumu her geçen gün gelişmekte ve uluslararası alana yansıyan ve uzayan yönü de güçlenmekte. İl Yenilik Platformumuz da buna hizmet edecek çok önemli bir dönüşüm ve değişim aracı olacaktır."

Diyarbakır İl Yenilik Platformu KurulduDiyarbakır İl Yenilik Platformu Kuruldu