Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Heyeti Ajansımızı Ziyaret Etti

13 Ağustos 2020 Perşembe 16:32
  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Heyeti Ajansımızı Ziyaret Etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Heyeti “Reel Sektörle İletişim ve Bölgesel Kalkınma Çalışmaları: Diyarbakır İli Ekonomisi Saha Ziyareti” kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansını ziyaret etti.

Ajansımızın hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıda Ajans Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral, Ajansımızın Diyarbakır ili ekonomisine, üretime, kültür ve turizme ve özellikle ilin sanayisine yönelik sundukları destekler ve tamamlanan büyük projeler hakkında bilgiler verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Dr. Oğuzhan Özbaş, heyetteki Merkez Bankası yetkililerini tanıtmasının ardından, Merkez Bankası olarak Diyarbakır ekonomisinde öne çıkan sektörler özelinde Karacadağ Kalkınma Ajansı ve diğer yerel ekonomik kurum ve kuruluşlar ile yapılabilecek işbirlikleri konusunda bilgiler verdi. Özbaş ayrıca, yeni dönemde ağırlık verecekleri ve ihracat artışına doğrudan katkı sunması hedeflenen İhracat Reeskont Kredisi ile Kalkınma ve Yatırım Bankası ile işbirliği içerisinde yürüttükleri dışa bağımlılığı ve cari açığı azaltan, ithal ikamesi yaratan, yerlileştirmeye katkıda bulunan, ihracatı artıran, yeni istihdam yaratan, verimliliği ve katma değeri yüksek üretim yapan yatırımları güçlendirmeye odaklanan Yatırıma Destek Kredisine ilişkin ayrıntıları paylaştı. Oluşturulan yeni işbirlikleri fikirleri konusunda tekrar bir araya gelinmesi hususunda mutabık kalındıktan sonra toplantı sona erdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Heyeti Ajansımızı Ziyaret EttiTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Heyeti Ajansımızı Ziyaret Etti