AB Fonları Kapsamında Uygulanan Açık Çağrılar Projelerinizi Bekliyor

7 Ağustos 2020 Cuma 17:27
  • AB Fonları Kapsamında Uygulanan Açık Çağrılar Projelerinizi Bekliyor

Ülkemiz hem Avrupa Birliği’nin (AB) aday ülkelere yönelik mali yardımlarını içeren Katılım Öncesi Yardım Aracı'ndan (IPA) yararlanmakta, hem de AB üye ülkeleri ve aday ülkeler arasında Birlik politikaları ile ilgili iş birliğini teşvik etmek üzere uygulanan Birlik Programları ve Ajanslarına 26 Şubat 2002 tarihinde imzalanan, "Türkiye Cumhuriyeti'nin Topluluk Programlarına Katılmasının Genel İlkeleri Hakkında Çerçeve Anlaşma" uyarınca 2003 yılından bu yana katılım sağlamaktadır.

Ülkemiz hem Avrupa Birliği’nin (AB) aday ülkelere yönelik mali yardımlarını içeren Katılım Öncesi Yardım Aracı'ndan (IPA) yararlanmakta, hem de AB üye ülkeleri ve aday ülkeler arasında Birlik politikaları ile ilgili iş birliğini teşvik etmek üzere uygulanan Birlik Programları ve Ajanslarına 26 Şubat 2002 tarihinde imzalanan, "Türkiye Cumhuriyeti'nin Topluluk Programlarına Katılmasının Genel İlkeleri Hakkında Çerçeve Anlaşma" uyarınca 2003 yılından bu yana katılım sağlamaktadır. Bu itibarla, 2014-2020 döneminde imzalanan katılım anlaşmaları ile ülkemiz; Ufuk 2020 (Horizon 2020) Programı, İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programı, Erasmus+Programı, Avrupa Dayanışma Programı (ESC) (2019-2020), İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı (EaSI), Customs 2020, Fiscalis 2020, Sivil Koruma Mekanizması (CPM), Avrupa Çevre Ajansı (EEA) ve Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezi'ne (EMCDDA) katılım sağlamaktadır. Bu çerçevede, ülkemizin katılım sağladığı Birlik Programlarından olan Ufuk 2020, CoSME, Erasmus+, EaSI ve ESC kapsamında açık olan çağrılar ile ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışma kapsamında Kalkınma Ajansları, Sektörel Dernekler, OSB’ler, Kümeler, Teknopark Yönetici Şirketleri ve Teknoparklarda yerleşik firmalar, Ar-Ge ve Tasarım Merkezi olan firmalar vb. tarafından başvuruda bulunulabilecek açık çağrılar listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Programlar ile ilgili irtibat kişileri ve iletişim bilgileri;

 

Açık Çağrıların Listesi

 

 

HORIZON2020

Güldane Benan AKBAŞ

0312 2016082, guldanebenan.akbas@sanayi.gov.tr

 

Zafer UYGUN

03122016049, zafer.uygun@sanayi.gov.tr

 

ERASMUS+

Ayşe BİLEN

03122016963, ayse.bilen@sanayi.gov.tr

 

COSME, EASI, ESC

Sadık ÇİÇEKLİ

0312 2016083, sadik.cicekli@sanayi.gov.tr