Sonuç Odaklı Programlar (SOP) - Programlama
Destek Programının Planlanması, Programlama çalışması ile bölge planı ve programlarıyla uyumlu bir şekilde yapılmaktadır.

Sonuç Odaklı Programlar (SOP)

Sonuç Odaklı Programlar (SOP), stratejik olarak belirlenmiş kalkınma hedeflerini yakalamak üzere:
  • Belirli bir sektör, tema veya mekânda kalkınma sonuçları elde etmek amacı taşıyan alt program, tedbir, proje ve faaliyetleri içeren,
  • Nitelikli analize dayanan,
  • İlgili kurumlarla işbirliği halinde hazırlanan
  • Bölge Planları ile uyumlu olan,
  • Ölçülebilir sonuç ve çıktı hedefleri olan,
  • Orta vadeli (tercihen 3 yıllık) programlardır.

2021-2023 Sonuç Odaklı Programlar