Mali Destek Programları - Programlama
Destek Programının Planlanması, Programlama çalışması ile bölge planı ve programlarıyla uyumlu bir şekilde yapılmaktadır.

Mali Destek Programları

Destek Programının Planlanması Programlama çalışmasıyla Bölge planı ve programları, ilgili yılın çalışma programı ve bütçesi çerçevesinde, ilan edilecek teklif çağrılarının konu, bütçe, amaç ve öncelik alanlarının ortaya konarak, uygunluk kriterleri, değerlendirme kriterleri ve performans göstergelerinin net ve açık bir şekilde belirlenmektedir.