İhale İlanı: Kurum / Firma Unvanı: Şanlıurfa Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.ş.
Bu bölümde Projenizin Uygulama aşamasında yapmanız gerekenlere ilişkin açıklamaları barındıran rehberler, ihtiyacınız olan belgeler ve şablonlar ile KAYS Kullanım Kılavuz ve videolarını bulabilirsiniz.

İhale İlanı: Kurum / Firma Unvanı: Şanlıurfa Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş.

Şanlıurfa Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş, Karacadağ Kalkınma Ajansı 2017 Yılı Güdümlü Proje Desteği Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Şanlıurfa Teknokent İş Geliştirme Merkezinde Şanlıurfa Tekno-Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi Projesi için bir mal alımı ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.

Konu: Mal Alımı İhale İlanı

Başvuru sahibi: Şanlıurfa Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş,

Referans No: TRC2/17/GPDU1/0001

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 11/05/2021 Salı Günü Saat: 14:00

 

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Ulubağ Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No:287-A Haliliye/Şanlıurfa adresinden veya www.sanliurfateknokent.com.tr ve www.karacadag.gov.tr internet adreslerinden temin edilebilir.

 

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.sanliurfateknokent.com.tr ve www.karacadag.gov.tr adreslerinde yayınlanacaktır.

 

Teklifler, 11/05/2021 tarihinde, saat 14:00’da ve Şanlıurfa Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş. Ulubağ Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No:287-A Haliliye/Şanlıurfa adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.

 

İhale Dosyası için tıklayınız.