İhale İlanı: Kurum / Firma Unvanı: Şanlıurfa Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.ş, Mal Alımı İhalesi-zeyilname
Bu bölümde Projenizin Uygulama aşamasında yapmanız gerekenlere ilişkin açıklamaları barındıran rehberler, ihtiyacınız olan belgeler ve şablonlar ile KAYS Kullanım Kılavuz ve videolarını bulabilirsiniz.

İhale İlanı: Kurum / Firma Unvanı: Şanlıurfa Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş, Mal Alımı İhalesi-Zeyilname

Şanlıurfa Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş, Karacadağ Kalkınma Ajansı 2017 Yılı Güdümlü Proje Desteği Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Şanlıurfa Teknokent İş Geliştirme Merkezinde Şanlıurfa Tekno-Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi Projesi için mal alımı ihalesi ile ilgili dokümanda, Covid-19 tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan tam kapanma kararı nedeniyle aşağıda belirtilen değişiklik yapılmıştır.

Eski Hali:

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 11/05/2021 14:00

Yeni Hali:

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 20/05/2021 14:00

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Ulubağ Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No:287-A Haliliye/Şanlıurfa adresinden veya www.sanliurfateknokent.com.tr ve www.karacadag.gov.tr internet adreslerinden temin edilebilir.

Teklifler, 20/05/2021 tarihinde, saat 14:00’da ve Şanlıurfa Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş Ulubağ Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No:287-A  Haliliye/Şanlıurfa adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.

İhale dosyası için tıklayınız.