İhale İlanı: Kurum / Firma Unvanı: Şanlıurfa Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.ş, Mal Alımı İhalesi-zeyilname
Bu bölümde Projenizin Uygulama aşamasında yapmanız gerekenlere ilişkin açıklamaları barındıran rehberler, ihtiyacınız olan belgeler ve şablonlar ile KAYS Kullanım Kılavuz ve videolarını bulabilirsiniz.

İhale İlanı: Kurum / Firma Unvanı: Şanlıurfa Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş, Mal Alımı İhalesi-Zeyilname

Şanlıurfa Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş, Karacadağ Kalkınma Ajansı 2017 Yılı Güdümlü Proje Desteği Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Şanlıurfa Teknokent İş Geliştirme Merkezinde Şanlıurfa Tekno-Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi Projesi için mal alımı ihalesi ile ilgili dokümanda, sehven yapılan hata nedeniyle aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştır.

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Ulubağ Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No:287-A Haliliye/Şanlıurfa adresinden veya www.sanliurfateknokent.com.tr ve www.karacadag.gov.tr internet adreslerinden temin edilebilir.


Teklifler, 20/05/2021 tarihinde, saat <14:00.>’da ve Şanlıurfa Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş Ulubağ Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No:287-A  Haliliye/Şanlıurfa adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.


İhale dosyası için tıkalyınız.