İhale İlanı: Kurum / Firma Unvanı: Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ( Mal Alımı)
Bu bölümde Projenizin Uygulama aşamasında yapmanız gerekenlere ilişkin açıklamaları barındıran rehberler, ihtiyacınız olan belgeler ve şablonlar ile KAYS Kullanım Kılavuz ve videolarını bulabilirsiniz.

İhale İlanı: Kurum / Firma Unvanı: Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ( Mal Alımı)

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Karacadağ Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Diyarbakırda Diyarbakır Gastro İnovasyon Merkezi için bir mal alımı ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.

Konu: Mal Alımı İhale İlanı

Başvuru sahibi: Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası

Referans No: TRC2/20/CMDP/02

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 16/09/2021 Perşembe Günü Saat: 14:00

 

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Sanayi Mektebi Binası Seyrantepe Mahallesi Yenişehir/Diyarbakır adresinden veya www.dtso.org.tr ve www.karacadag.gov.tr internet adreslerinden temin edilebilir.

 

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.dtso.org.tr ve www.karacadag.gov.tr adreslerinde yayınlanacaktır.

 

Teklifler, 16/09/2021 tarihinde, saat 14:00’da ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Sanayi Mektebi Binası Seyrantepe Mahallesi Yenişehir/Diyarbakır adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.

 

İhale Dosyası için tıklayınız.