2015 Yılı Kobi Mali Destek Programı
Kalkınma Ajansları Tarafından Verilebilecek Destekler

2015 Yılı Kobi Mali Destek Programı

Diyarbakır ve Şanlıurfa Bölgesinde; rekabetçi ve stratejik Sanayi ve Hizmet (Turizm, Motorlu Kara Taşıtlarının Bakım ve Onarımı) sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmelerin üretim ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesi; kurumsallaşma çalışmalarının desteklenerek rekabetçiliklerinin arttırılması, verimliliklerinin ve hizmet kalitelerinin arttırılması ve uzmanlaşmanın teşviki, Bölgenin stratejik sektörlerinde tedarik ve değer zincirlerinin oluşturulması ve katma değerin artırılması, planlama ve pazarlama konularındaki kapasitelerinin geliştirilmesi, ihracat kapasitelerinin arttırılması ve dışa açılmalarının sağlanması, yenilikçilik ve Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesidir.

2015 Yılı Kobi Mali Destek Programı
Program Bütçesi: 12.000.000 TL 

Proje Başına Verilecek Destek Tutarı:
Asgari: 50.000,00 TL
Azami: 500.000,00 TL 

Kimler Başvurabilir?
Bu programa, Doğrudan finansman desteğinden sadece TRC2 (Diyarbakır ve Şanlıurfa) Bölgesinde yer alan;
  • Özel işletmeler (mikro ve küçük işletmeler),
  • Üretici Kooperatifleri,
  • Üretici Birlikleri,
  • Gerçek Kişiler,
Proje hazırlayarak başvuruda bulunabilecektir. 
Projelere % 50’ye kadar hibe desteği verilebilecektir.
Son Başvuru Tarihi: 3 Nisan 2015, Saat: 23.59
Matbu Son Teslim: 10 Nisan 2014 Saat: 18.00

PROJE BAŞVURULARI BAŞLIYOR!!
Bu yıl proje başvuruları online olarak yapılacak. Başvurular 23 Ocak 2015 tarihinden itibaren başlayacak. Programlar ile ilgili bilgiler, Ajansımıza ait www.karacadag.org.tr internet sitesinden takip edilebilir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 
AJANS GENEL SEKRETERLİĞİ