Bölgesel Kalkınma Sayı 5

2002 sonrası yakalanan siyasi istikrarla birlikte, hızlı bir ekonomik ve sosyal kalkınma sürecine giren ülkemiz, bütün dünyada hissedilen küresel krize, komşu coğrafyamızda yaşanan siyasal istikrarsızlık ve çatışmalara rağmen, bu gelişme ve ilerleme ivmesini sürdürüyor.

MENÜ