Mikro Bölge Kalkınma Modeli (Karacadağ Alt Bölgesi)
Mikro Bölge Kalkınma Modeli (Karacadağ Alt Bölgesi)
Ülkemizin kırsal alanlarında son yıllarda yaşanan gelişmeler il, bölge ve ülke düzeyini bir bütün olarak etkilemiştir. 1,66 Mb / .pdf daha fazlası için
Diyarbakır'da Organik Tarıma Uygun Alanların Belirlenmesi ve Haritalanması Projesi
Diyarbakır'da Organik Tarıma Uygun Alanların Belirlenmesi ve Haritalanması Projesi
2010 Yılı Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı Kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanan Mali Destek ile Yürütülmektedir. Sözleşme No: TRC2-10-DFD/30 40,40 Mb / .pdf daha fazlası için
Şanlıurfa’da Ceylan Odaklı Ekoturizm Faaliyeti İçin Hazırlık Çalışması Projesi
Şanlıurfa’da Ceylan Odaklı Ekoturizm Faaliyeti İçin Hazırlık Çalışması Projesi
940,27 Kb / .pdf daha fazlası için
Tarımsal Üretimde Güneş Enerjisi Kullanımı
Tarımsal Üretimde Güneş Enerjisi Kullanımı
1,50 Mb / .pdf daha fazlası için
Kompost Tesisi Kurulması Amacına Yönelik Fizibilite Çalışması
Kompost Tesisi Kurulması Amacına Yönelik Fizibilite Çalışması
3,50 Mb / .pdf daha fazlası için
Diyarbakır ve Şanlıurfa İllerinde Pamuk Sektörü Envanterinin Hazırlanması Projesi
Diyarbakır ve Şanlıurfa İllerinde Pamuk Sektörü Envanterinin Hazırlanması Projesi
9,60 Mb / .pdf daha fazlası için
Diyarbakır Turizm Strateji ve Eylem Planı Hazırlama Projesi
Diyarbakır Turizm Strateji ve Eylem Planı Hazırlama Projesi
13,16 Mb / .rar daha fazlası için
Şanlıurfa’da Üretilen Nar Meyvesinin Dış Pazar Araştırmasının Yapılması
Şanlıurfa’da Üretilen Nar Meyvesinin Dış Pazar Araştırmasının Yapılması
20,40 Mb / .pdf daha fazlası için
Birecik Turizm Envanteri Projesi
Birecik Turizm Envanteri Projesi
221,80 Mb / .rar daha fazlası için
Şanlıurfa Kültür Motifleri Projesi
Şanlıurfa Kültür Motifleri Projesi
Şanlıurfa Kültür Motifleri Projesi 2010 yılı doğrudan faaliyet Mali Destek Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan mali destek ile yürütülmektedir. 206,46 Mb / .rar daha fazlası için
Kale Eteği’nden Haleplibahçe’ye Teleferik Proje Çizimi
Kale Eteği’nden Haleplibahçe’ye Teleferik Proje Çizimi
14,54 Mb / .rar daha fazlası için
Bulgur Dış Ticaret Pazar Araştırması
Bulgur Dış Ticaret Pazar Araştırması
5,13 Mb / .pdf daha fazlası için
Şanlıurfa’da Fuar Merkezi Kurma, Fuar Düzenleme Fizibilite Çalışması
Şanlıurfa’da Fuar Merkezi Kurma, Fuar Düzenleme Fizibilite Çalışması
313,27 Kb / .pdf daha fazlası için
MENÜ