Diyarbakır Kadın ve Aile Sorunları ve Çözüm Önerileri
Diyarbakır Kadın ve Aile Sorunları ve Çözüm Önerileri
3,30 Mb / .pdf daha fazlası için
Syrian Refugees İn Şanlıurfa And Education 2016
Syrian Refugees İn Şanlıurfa And Education 2016
1,89 Mb / .pdf daha fazlası için
Şanlıurfa'da Suriyeli Sığınmacılar ve Eğitim Araştırması
Şanlıurfa'da Suriyeli Sığınmacılar ve Eğitim Araştırması
1,56 Mb / .pdf daha fazlası için
Diyarbakır İlinde Yaşanan Olayların Kentin Ekonomisine Etkilerinin Analizi Projesi
Diyarbakır İlinde Yaşanan Olayların Kentin Ekonomisine Etkilerinin Analizi Projesi
10,98 Mb / .pdf daha fazlası için
Sur İstihdam ve Mesleki Eğitim Araştırması (SEMIS)
Sur İstihdam ve Mesleki Eğitim Araştırması (SEMIS)
1,02 Mb / .pdf daha fazlası için
TRC2 Bölgesinde Suriyeli Göçmenlerin İşgücü Piyasası Analizi
TRC2 Bölgesinde Suriyeli Göçmenlerin İşgücü Piyasası Analizi
14,79 Mb / .pdf daha fazlası için
Diyarbakır Şeriyye Sicilleri 3747-3704-3760-3768-3803-3707-3680-3702-3774-3775 Nolu
Diyarbakır Şeriyye Sicilleri 3747-3704-3760-3768-3803-3707-3680-3702-3774-3775 Nolu
20,83 Mb / .rar daha fazlası için
Şanlıurfa'nın Kuşları Envanteri
Şanlıurfa'nın Kuşları Envanteri
9,05 Mb / .pdf daha fazlası için
MENÜ