2022 Yılı Fizibilite Desteği Programı Başvuruları Başladı

16 Mart 2022 Çarşamba 10:47

TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Bölgesinin sürdürülebilir kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması, yatırım ortamına yönelik tehdit ve risklerin önlenmesi, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik yatırım projelerinin yönlendirilmesi amacıyla 1 Milyon TL bütçeli 2022 Yılı Fizibilite Desteği Programı ilanına çıktı.