Ajans Yönetim Kurulu Vali Mustafa Toprak Başkanlığında Toplandı

10 Ocak 2011 Pazartesi 15:49
  • Ajans Yönetim Kurulu Vali Mustafa Toprak Başkanlığında Toplandı
  • Ajans Yönetim Kurulu Vali Mustafa Toprak Başkanlığında Toplandı
  • Ajans Yönetim Kurulu Vali Mustafa Toprak Başkanlığında Toplandı
  • Ajans Yönetim Kurulu Vali Mustafa Toprak Başkanlığında Toplandı

Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu, 06.01.2011 günü saat 10.30’da Ajans Yönetim Kurulu Toplantı Salonu’nda (DİYARBAKIR) toplandı.

Yönetim Kurulu Başkanı Diyarbakır Valisi Sayın Mustafa TOPRAK başkanlığında yapılan toplantıya, Yönetim Kurulu Başkan V. Şanlıurfa Valisi Sayın Nuri OKUTAN, Diyarbakır İl Genel Meclisi Başkan V. Semra AZİZOĞLU, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Galip ENSARİOĞLU, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı E. Sabri ERTEKİN ve Ajans Genel Sekreteri Dr. İlhan KARAKOYUN katıldı.

Toplantıda; geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın Diyarbakır Ziyareti nedeniyle yapılamayan Aralık ayı toplantısının gündeminde yer alan konular görüşüldü.

Bu ayki toplantıda, Ajans tarafından bölgemizin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına yönelik araştırma ve planlama çalışmaları, bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik tesislerin kurulması amacıyla yapılacak fizibiliteler ile stratejik eylem planlarının hazırlanmasına katkı sağlayacak olan faaliyetlerin desteklenmesi amacıyla uygulamaya konulan Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı için yapılan proje başvuruları değerlendirilerek sonuçlandırıldı.

Ajansımız tarafından 2010 Yılı Çalışma Programı ve Bütçesi çerçevesinde; 13 Kasım 2010 tarihinde Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı ilan edilmiştir. Son başvuru tarihi 17.12.2010 olan Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı kapsamında 61 proje teklifi Ajansımıza teslim edilmiştir.

Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ile Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’na uygun şekilde, teslim alınan proje tekliflerinin Ön İncelemeleri ile Teknik ve Mali Değerlendirmeleri Ajans personelinden oluşan 6 kişilik bir Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılmıştır.

Bu inceleme sonucunda ulaşılan nihai bütçe tutarları üzerinden 28 proje teklifi Asil Listede, 9 proje teklifi ise Yedek Listede yer almıştır. Başarılı proje listesi Değerlendirme Raporuyla birlikte Yönetim Kurulu’na sunulmuş; Yönetim Kurulu tarafından gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapıldıktan sonra başarılı proje listesi onaylanmıştır.

Bu program kapsamında başarılı olarak Asil Listede yer alan 28 projeye toplam 1.162.997,34 TL hibe desteği verilecektir. Projelerin uygulanması için 3 aylık bir süre öngörülmektedir.

Yönetim Kurulu Başkanımız Diyarbakır Valisi Sayın Mustafa TOPRAK tarafından yapılan değerlendirmede; “yaklaşık bir yıl önce kurulan Ajansımızın hızlı bir şekilde kuruluş ve kurumsallaşma çalışmalarını tamamlayarak 17 Nisan 2010 tarihinde proje teklif çağrısına çıkıldığı; Ajansa toplam 470 proje başvurusu yapıldığı; yapılan teknik ve mali değerlendirme sonrası sonuçları Ağustos ayında açıklanan Ekonomik Gelişme ve Turizm Altyapısı Mali Destek Programları kapsamında toplam 81 projeye hibe desteği verilmesi için destek sözleşmeleri imzalandığı; destek sözleşmesi imzalanan projelere ait % 40 ön ödemelerin (avans) proje hesaplarına aktarılarak uygulamanın başlatıldığı; 81 proje için Ajansımız tarafından toplam 22.322.222,69 TL hibe desteği verileceği; proje sahiplerinin yapacağı 19.818.868,19 TL eş-finansman katkısıyla birlikte Diyarbakır ve Şanlıurfa Bölgesinde toplam 42.141.090,88 TL’lik bir yatırımın gerçekleştirilmesine yol açacağı; izleme ve değerlendirmeleri Ajansımız Uzmanları tarafından yapılmakta olan bu projelerin uygulanmasıyla, bölgemizde sanayi, tarıma dayalı sanayi ve turizmin gelişmesi, üretim ve ihracat kapasitesi ile istihdamın artmasının öngörüldüğü…” ifade edildi.

Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı kapsamında desteklenen 28 proje ile de, bölgemiz için hayati önem taşıyan tarımdan turizme, sanayiden kırsal kalkınmaya farklı alanlarda yapılacak araştırma ve planlama yapma, fizibilite, strateji ve proje hazırlama faaliyetlerine destek verilecek olup hazırlanacak plan, fizibilite, strateji ve projelerin bölge kalkınmasına yönelik atılacak doğru adımların belirlenmesine ve yönlendirilmesine katkı sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.