Şanlıurfa Pamuk Platformu İkinci Toplantısı Ticaret Borsasında Gerçekleştirildi

21 Ocak 2011 Cuma 16:22
  • Şanlıurfa Pamuk Platformu İkinci Toplantısı Ticaret Borsasında Gerçekleştirildi
  • Şanlıurfa Pamuk Platformu İkinci Toplantısı Ticaret Borsasında Gerçekleştirildi
  • Şanlıurfa Pamuk Platformu İkinci Toplantısı Ticaret Borsasında Gerçekleştirildi
  • Şanlıurfa Pamuk Platformu İkinci Toplantısı Ticaret Borsasında Gerçekleştirildi
  • Şanlıurfa Pamuk Platformu İkinci Toplantısı Ticaret Borsasında Gerçekleştirildi

Gerek Bölgemiz gerekse Türkiye için stratejik bir ürün olan pamuğun topraktan başlayıp çırçırlanması ve sonraki süreçlerde pazarın istediği kalitede üretimin gerçekleştirilmesi ve olması gereken değerde piyasaya arz edilmesini sağlama yönünde faaliyetler gerçekleştirecek olan Şanlıurfa Pamuk Platformu’nun ikinci toplantısı 20 Ocak 2011 tarihinde Ticaret Borsası ev sahipliğinde yapılmıştır.

Sekreteryasını Karacadağ Kalkınma Ajansı Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisinin yürüttüğü toplantı Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Ali ÇİÇEK, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Halil TEPE, Ziraat Odası Temsilcisi Ahmet YAZGAN, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Osman ÇOPUR, Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Sema BAŞBAĞ, Gap Toprak-Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü’nden Eyyüp HARREM, Tarım İl Müdürlüğü’nden Kadir KILIÇ,  Uğurlu Tekstil Firma Yetkilisi Cuma KORAK, Yetkinler Çırçır İşletmesi Firma Yetkilisi İbrahim Etem YETKİN, Aktaş Tekstil Firma Yetkilisi Mustafa AKTAŞ, Agro Gap Önder Çiftçi Derneği Temsilcisi Yaşar SUBAŞI, Çiftçi Temsilcisi Ferhat KARATAŞ, Elif Tekstil İşletmesi Firma Yetkilisi Mahmut ÇİÇEK, Karakucak Tekstil Firması Yetkilisi Hasan Basri Karakucak, Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Yunus ÇOLAK ve Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Abdullah UYARLAR’ın katılımları ile gerçekleştirilmiştir.

İzmir pamuğu ile Şanlıurfa pamuğu arasındaki fiyat farkının 1 TL’ye kadar çıktığını vurgulayan Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Ali ÇİÇEK’in açılış konuşması ile başlayan toplantıda Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Yunus ÇOLAK bir önceki toplantıda alınan kararlar ve yapılan çalışmalar hakkında katılımcılıları bilgilendirmiştir. Daha sonra Dicle Üniversite Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Semra BAŞBAĞ, Karacadağ Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Destek Programına sundukları ve bu kapsamda desteklemeyi almaya hak kazandıkları “Diyarbakır ve Şanlıurfa İllerinde Pamuk Sektörü Envanterinin Hazırlanması Projesi” bilgilendirme sunumunu ve Tek Balya Sistemine geçmek için yapılması gerekenler hakkındaki sunumunu katılımcılara gerçekleştirmiştir.

Bu sunumlardan sonra bu konuda nasıl bir yol izlenmesi gerektiği tartışmaya açılarak sektör temsilcilerinin görüş ve önerileri alınmıştır. Bu görüş ve öneriler doğrultusunda İzmir ve Diyarbakır’da bu sisteme geçmiş olan firmaların, Şanlıurfa’da bu konuda önder olabilecek çırçır işletmeleri sahipleri ile ziyaret edilmesi, çalışmaların yerinde görülmesi kararlaştırılmış; daha sonra da Şanlıurfa’da pilot bir uygulamanın yapılması için proje hazırlanması kararlaştırılmıştır.

Bu konuda yaşanan sıkıntılar hakkında Dış Ticaret Standardizasyon Genel Müdürlüğüne gönderilmek için hazırlanan yazının katılımcılar ile paylaşılıp onların katkıları ile revize edilmesi çalışması ile toplantı sonlandırılmıştır.