Ajansımız Aylık Proje Hazırlama Eğitimlerine Başladı

9 Kasım 2022 Çarşamba 19:04
  • Ajansımız Aylık Proje Hazırlama Eğitimlerine Başladı

Ajansımızın bölgemizdeki potansiyel girişimci, STK, kurum ve kuruluşların kapasitelerinin artırılmasına yönelik çalışmaları kapsamında Proje Döngüsü Eğitimleri (PCM) tekrardan başladı.

Diyarbakır’ın Çınar İlçesi Kaymakamlığı Proje Ekibine, 11 Kasım 2022’ye kadar sürecek eğitimler sayesinde, Kalkınma Ajanslarına ve diğer ulusal ve uluslararası fon sağlayıcı kurum ve kuruluşlara sunulacak projelerin hazırlanması, yazılması ve yürütülmesine yönelik bilgiler aktarılacak. Eğitimlerde, Proje, Program, Proje Yaşam Döngüsü Yönetimi, PEST, SWOT, Sorun, Hedef, Strateji ve Paydaş Analizleri, Planlama, Faaliyet Planı, İş Paketleri, Gantt Şeması, Proje Ekibi, Sorumluluk Atanması, Risklerin Belirlenmesi Analizi ve Yönetimi, Mantıksal Çerçeve Matrisi, Başvuru Formu, Bütçe ve Özgeçmişlerin KAYS üzerinden doldurulması konuları teorik ve uygulamalı olarak sunulacak.
Ajansımız Aylık Proje Hazırlama Eğitimlerine BaşladıAjansımız Aylık Proje Hazırlama Eğitimlerine BaşladıAjansımız Aylık Proje Hazırlama Eğitimlerine BaşladıAjansımız Aylık Proje Hazırlama Eğitimlerine Başladı