SEECO Projesi, Odak Grup Toplantılarıyla Analiz Çalışmalarına Start Verdi

25 Ocak 2023 Çarşamba 17:47
  • SEECO Projesi, Odak Grup Toplantılarıyla Analiz Çalışmalarına Start Verdi

Avrupa Birliği FRIT II Mali Yardım fonu kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Dünya Bankası koordinasyonuyla yürütülen Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum (SEECO) Projesinin ortaklarından Karacadağ Kalkınma Ajansı öncülüğünde Diyarbakır ve Şanlıurfa’da yereldeki aktörlerle odak grup toplantıları gerçekleştirildi.

Projesi kapsamında, bölgenin ve faydalanıcıların ihtiyaçlarını analiz etmek amacıyla aralarında STK’lar, belediyeler, kaymakamlıklar, üniversiteler, teknoloji bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, kooperatifler, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların katılımıyla odak grup görüşmeleri düzenlendi. Önümüzdeki günlerde devam edecek ve topluluk ihtiyaçlarını anlamaya yönelik yapılan bu çalışmalarda sosyal girişimcilik alanına ilişkin ihtiyaçlar analiz edilerek, projenin hedef kitlesi olan kadın ve genç girişimcilerin genel durumu ve ekonomik yaşama katılımı değerlendirilecek. İlerleyen günlerde, bu görüşmeler çerçevesinde hedef kitlenin karşılaştıkları zorluklar derlenecek ve olası çözüm önerilerine ilişkin bir rapor hazırlanacak.
SEECO Projesi, Odak Grup Toplantılarıyla Analiz Çalışmalarına Start VerdiSEECO Projesi, Odak Grup Toplantılarıyla Analiz Çalışmalarına Start Verdi