Kalkınma Kurulu Alican Ebedinoğlu Başkanlığında Toplandı

7 Temmuz 2011 Perşembe 15:46
 • Kalkınma Kurulu Alican Ebedinoğlu Başkanlığında Toplandı
 • Kalkınma Kurulu Alican Ebedinoğlu Başkanlığında Toplandı
 • Kalkınma Kurulu Alican Ebedinoğlu Başkanlığında Toplandı
 • Kalkınma Kurulu Alican Ebedinoğlu Başkanlığında Toplandı
 • Kalkınma Kurulu Alican Ebedinoğlu Başkanlığında Toplandı
 • Kalkınma Kurulu Alican Ebedinoğlu Başkanlığında Toplandı
 • Kalkınma Kurulu Alican Ebedinoğlu Başkanlığında Toplandı
 • Kalkınma Kurulu Alican Ebedinoğlu Başkanlığında Toplandı
 • Kalkınma Kurulu Alican Ebedinoğlu Başkanlığında Toplandı
 • Kalkınma Kurulu Alican Ebedinoğlu Başkanlığında Toplandı
 • Kalkınma Kurulu Alican Ebedinoğlu Başkanlığında Toplandı
 • Kalkınma Kurulu Alican Ebedinoğlu Başkanlığında Toplandı
 • Kalkınma Kurulu Alican Ebedinoğlu Başkanlığında Toplandı
 • Kalkınma Kurulu Alican Ebedinoğlu Başkanlığında Toplandı
 • Kalkınma Kurulu Alican Ebedinoğlu Başkanlığında Toplandı
 • Kalkınma Kurulu Alican Ebedinoğlu Başkanlığında Toplandı
 • Kalkınma Kurulu Alican Ebedinoğlu Başkanlığında Toplandı
 • Kalkınma Kurulu Alican Ebedinoğlu Başkanlığında Toplandı
 • Kalkınma Kurulu Alican Ebedinoğlu Başkanlığında Toplandı
 • Kalkınma Kurulu Alican Ebedinoğlu Başkanlığında Toplandı
 • Kalkınma Kurulu Alican Ebedinoğlu Başkanlığında Toplandı
 • Kalkınma Kurulu Alican Ebedinoğlu Başkanlığında Toplandı
 • Kalkınma Kurulu Alican Ebedinoğlu Başkanlığında Toplandı
 • Kalkınma Kurulu Alican Ebedinoğlu Başkanlığında Toplandı
 • Kalkınma Kurulu Alican Ebedinoğlu Başkanlığında Toplandı
 • Kalkınma Kurulu Alican Ebedinoğlu Başkanlığında Toplandı
 • Kalkınma Kurulu Alican Ebedinoğlu Başkanlığında Toplandı
 • Kalkınma Kurulu Alican Ebedinoğlu Başkanlığında Toplandı
 • Kalkınma Kurulu Alican Ebedinoğlu Başkanlığında Toplandı

Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın 2011 yılı 1. Kalkınma Kurulu Toplantısı, Diyarbakır ve Şanlıurfa İllerindeki üyelerinin katılımıyla 30 Haziran 2011 Perşembe günü saat 14.00’te Şanlıurfa Hilton Garden Inn Otel’inde gerçekleştirildi.

100 kişiden oluşan Kalkınma Kurulunda, Diyarbakır ve Şanlıurfa İllerindeki kamu kuruluşları, meslek örgütleri, üniversiteler, yerel yönetimler ve STK’ların temsilcileri yer alıyor. Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın “Danışma Organı” olarak görev yapan Kalkınma Kurulu, yılda en az iki kez toplanmakta ve Bölgenin (Diyarbakır ve Şanlıurfa İlleri) sorunlarına ve çözüm önerilerine, tanıtımına, potansiyeline ve önceliklerine yönelik olarak Ajans Yönetim Kurulu’na yapılacak tavsiyeleri belirlemektedir.
22 Kasım 2008 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Ajansımızın Kalkınma Kurulu Başkanlığı, 2 yıl Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Halil Dolap tarafından yürütüldükten sonra, 9 Kasım 2010 tarihinde Kalkınma Kurulu Başkanlığına Diyarbakır Esnaf Odaları Birliği (DESOB) Başkanı Alican Ebedinoğlu seçildi.
Alican Ebedinoğlu başkanlığında 2011 yılındaki ilk toplantısını gerçekleştiren Kalkınma Kurulu’nda;
* Bir önceki birleşimde alınan kararların okunmasının ardında, Ajans Genel Sekreterliğince Ajansın çalışmaları hakkında Kalkınma Kurulu’na bilgi verildi.
* Daha sonra, Ajansın 2010 Yılı Faaliyet Raporu ile İç Denetim Raporu Kalkınma Kurulu’na sunuldu. Ajans tarafından ilan edilen 2011 yılı Mali Destek Programları hakkında bilgilendirme yapıldı.
* Kalkınma Kurulu Başkan Vekili olan Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Halil DOLAP’ın bu görevinden ayrılması nedeniyle, yeni başkan vekili olarak GAPOTÜTDER (GAP Organik Tarımsal Üretim ve Tüketim Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Müslüm Çoşkun seçildi.
Bölgenin sorunlarına ve çözüm önerilerine, tanıtımına, potansiyeline ve önceliklerine yönelik olarak Ajans Yönetim Kuruluna yapılacak tavsiyelerin belirlenmesinden sonra, toplantı sonuçlarına ilişkin Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına sunulmak üzere hazırlanan raporun ve toplantıya ilişkin “sonuç bildirisi”nin okunmasından sonra toplantı sona erdi. Bir sonraki Ajans Kalkınma Kurulu toplantısı, 1 Aralık 2011 tarihinde Diyarbakır’da yapılacak.

Toplantının gündemi aşağıdaki gibidir:
1- Bir önceki birleşimde alınan kararların okunması.
2- Ajans Genel Sekreterliğince Ajansın çalışmaları hakkında Kalkınma Kurulu’na bilgi verilmesi.
3- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2010 Yılı Ajans Faaliyet Raporu’nun görüşülmesi (Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 91’inci maddesi).
4- İç Denetim Raporunun Görüşülmesi (Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliği’nin 9’uncu maddesi)
5- Ajans tarafından ilan edilen 2011 yılı Ekonomik Gelişme ve Turizm Altyapısı Mali Destek Programları hakkında Kalkınma Kurulu’na bilgi verilmesi.
6- Kalkınma Kurulu Başkan Vekili’nin seçilmesi (5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun’un 8’inci Maddesi)
7- Bölgenin sorunlarına ve çözüm önerilerine, tanıtımına, potansiyeline ve önceliklerine yönelik olarak Ajans Yönetim Kuruluna yapılacak tavsiyelerin belirlenmesi.
8- Toplantı sonuçlarına ilişkin Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına sunulacak raporun hazırlanması ve toplantıya ilişkin bir “sonuç bildirisi” yayımlaması.
9- Bir sonraki Ajans Kalkınma Kurulu toplantısı için tarih ve yer belirlenmesi.

Kalkınma Kurulu Sonuç Bildirisi İçin tıklayınız.. 

Kalkınma Kurulu Kararları için tıklayınız...