Vali Toprak: Hibe Desteklerimiz ile Bölgemizde Üretim ve İstihdam Artacak!

3 Kasım 2011 Perşembe 20:24
  • Vali Toprak: Hibe Desteklerimiz ile Bölgemizde Üretim ve İstihdam Artacak!
  • Vali Toprak: Hibe Desteklerimiz ile Bölgemizde Üretim ve İstihdam Artacak!
  • Vali Toprak: Hibe Desteklerimiz ile Bölgemizde Üretim ve İstihdam Artacak!
  • Vali Toprak: Hibe Desteklerimiz ile Bölgemizde Üretim ve İstihdam Artacak!
  • Vali Toprak: Hibe Desteklerimiz ile Bölgemizde Üretim ve İstihdam Artacak!

Diyarbakır ve Şanlıurfa İllerini kapsayan Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı Diyarbakır Valisi Sayın Mustafa TOPRAK başkanlığında Diyarbakır’da yapıldı. Toplantıda; Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın, 2011 yılında küçük işletmelere (KOBİ’lere) yönelik yürüttüğü Ekonomik Gelişme Mali Destek Programı kapsamında yapılan proje başvuruları değerlendirilerek başarılı projeler belirlendi. Bu yıl 232 firmanın başvurduğu program çerçevesinde Diyarbakır ve Şanlıurfa’da projeleri başarılı olan 64 firmaya toplam 13 Milyon TL hibe desteği verilecek.

Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Diyarbakır Valisi Sayın Mustafa TOPRAK, “özel sektöre sağladığımız desteklerle bir yandan KOBİ’leri geliştirirken, diğer yandan bölgedeki en büyük sorun olan işsizliğin çözümüne katkı sağlıyoruz. Desteklerimiz ile ticaretin yoğun olarak sürdüğü Diyarbakır ve Şanlıurfa, aynı zamanda üretimin merkezi olacak” dedi. Ülkemizin en genç nüfusuna sahip ve GAP’ın merkezi olan Diyarbakır ve Şanlıurfa’nın her geçen gün ekonomik olarak kendini geliştirdiğini ve cazibe merkezi olduğunu belirten Vali Mustafa Toprak, Ajansın sağladığı hibe desteklerinin KOBİ’leri yatırım yapmaları konusunda cesaretlendirdiğini söyledi.

64 Firmaya 13 Milyon TL Hibe Desteği!

Ekonomideki gelişmenin sürekliliği için özel sektör yatırımlarının hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Vali Toprak şöyle devam etti: “Geçen yıl Karacadağ Kalkınma Ajansı olarak Diyarbakır ile Şanlıurfa’da 55 özel sektör projesine yaklaşık 12 Milyon TL’lik hibe desteği verdik. Firmaların eş finansmanları ile birlikte yaklaşık 25 Milyon TL’lik kaynağı ekonomiye kazandırdık. 2011 yılı sonuna kadar 2010 yılında destek verilen projelerin uygulaması tamamlanacak ve bu projelerle yaklaşık 650 kişiyi doğrudan iş sahibi yapmış olacağız. Geçen yılki başarılı çalışmalarımızı 2011’de tekrarlayacağımıza inancım tam. Bu yıl da 64 firmaya toplam 13 Milyon TL hibe desteği daha vereceğiz. Desteklerimizin ikinci yılında bizden hibe almaya hak kazanan firmaların kapasitelerinin artırılmasının yanı sıra bölgede ilk kez bazı ürünlerin üretilmesi sağlanacak. Böylece Diyarbakır ve Şanlıurfa, yıllarca bölge dışından almak zorunda olduğu ürünleri kendi bölgesinde üretmeye başlayacak. Diyarbakır ve Şanlıurfa, ticaretin yanı sıra imalat sanayinin de merkezi olmaya başlayacak. KOBİ’lerimiz, sadece yerel pazarlara üretim yapmakla kalmayacak, aynı zamanda sahip olacakları üretim olanakları ve geliştirecekleri yeni ürünler ile birlikte, başta Ortadoğu olmak üzere dünyaya açılma imkânına kavuşacaklar. Bu kaynak ile fikri olan, ancak yeterince kaynağa sahip olmayan mikro ve küçük KOBİ’lerin projelerini gerçekleştirmelerine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Ajans olarak daha fazla kişinin yatırımcı olarak ekonomide yerini almasını hedefliyoruz.”

Yatırımlar Artıyor,  İşsizlik Azalıyor!

Hükümetimizin uygulamaya koyduğu GAP Eylem Planı ve sağladığı teşvik ve destekler ile gerçekleştirdiği altyapı yatırımları sayesinde bölge ekonomisinde gözle görünür şekilde iyileşmenin yaşandığını vurgulayan Vali Toprak, “Diyarbakır, 2009’da en çok işsizliğin yaşandığı iller sıralamasında yüzde 20,6 ile Adana’nın ardından ikinci sırada yer alıyordu. Geçen zaman içerisinde bölgede yaşanan olumlu gelişmeler yatırımların artmasını sağladı. Bir yandan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın tarım ve tarıma dayalı sanayinin gelişmesine yönelik çalışmaları, diğer yandan Ajansımızın da aralarında bulunduğu kurum ve kuruluşların sanayinin gelişimi için verdiği teşvik ve destekler, girişimcilerimizi ve yatırımcılarımızı harekete geçirmiştir. Bu iyileşmeyi rakamlarda görmekteyiz. Geçen bir yılda Diyarbakır’da işsizlik oranı yüzde 13,5’e düşerken, İlimiz sıralamada 16’ıncılığa kadar gerilemiştir. Aynı zamanda Ajansımızın sorumluk alanına giren TRC2 Bölgesi’nin (Diyarbakır-Şanlıurfa), 26 bölge arasında işsizliğin en yüksek olduğu bölge sıralamasında ikinci sıradan 7’inci sıraya gerilediğini görmekteyiz. Bu başarı, Devletin sağladığı kaynağı üretime dönüştüren girişimcilerimizin eseridir” dedi.