Ajans Yönetimi’nden, Kore Uluslararası Ticaret Birliği’ne Ziyaret!

22 Eylül 2012 Cumartesi 10:16
  • Ajans Yönetimi’nden, Kore Uluslararası Ticaret Birliği’ne Ziyaret!
  • Ajans Yönetimi’nden, Kore Uluslararası Ticaret Birliği’ne Ziyaret!
  • Ajans Yönetimi’nden, Kore Uluslararası Ticaret Birliği’ne Ziyaret!
  • Ajans Yönetimi’nden, Kore Uluslararası Ticaret Birliği’ne Ziyaret!
  • Ajans Yönetimi’nden, Kore Uluslararası Ticaret Birliği’ne Ziyaret!
  • Ajans Yönetimi’nden, Kore Uluslararası Ticaret Birliği’ne Ziyaret!
  • Ajans Yönetimi’nden, Kore Uluslararası Ticaret Birliği’ne Ziyaret!
  • Ajans Yönetimi’nden, Kore Uluslararası Ticaret Birliği’ne Ziyaret!
  • Ajans Yönetimi’nden, Kore Uluslararası Ticaret Birliği’ne Ziyaret!
  • Ajans Yönetimi’nden, Kore Uluslararası Ticaret Birliği’ne Ziyaret!

Çalışma ziyareti kapsamında Güney Kore’ye giden Karacadağ Kalkınma Ajansı heyeti, Seul’deki temaslarını sürdürüyor. Program çerçevesinde, Kore Kalkınma Enstitüsü (KDI) ve Kore Uluslararası Ticaret Birliği (KITA) ziyaret edilerek çeşitli görüşmelerde bulunuldu. Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Kalkınma Kurulu Başkanı ve Ajans personelinin yer aldığı heyet, öncelikle küresel kalkınma alanında Güney Kore’deki en önemli düşünce kuruluşu olan (think thank) Kore Kalkınma Enstitüsü’nü (KDI) ziyaret etti.

 

Heyeti makamında kabul eden KDI Başkanı Oh-Seuk Hyun Ajans ziyaret için duyduğu memnuniyeti belirterek Enstitünün çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verdi. Heyete başkanlık yapan Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak da, ülkemiz, Diyarbakır ve Şanlıurfa’daki yatırım ve ekonomik gelişmeler ve Karacadağ Kalkınma Ajansı hakkında bilgilendirme yaptı. Şanlıurfa Belediye Başkanı Dr. A. Eşref Fakıbaba, Diyarbakır ve Şanlıurfa’nın tarih ve kültür turizmi açısından sahip olduğu potansiyelin önemini vurguladı. Daha sonra, KDI’ın çalışmaları ile yürüttüğü projeler konusunda heyete bir sunum yapıldı. 

Kore Kalkınma Enstitüsü (KDI), 1971 yılında kurulumuş olup, ekonomik ve sosyal kalkınma ile ilgili olarak önemli araştırmalar yapan ve Kore’nin ekonomik ve sosyal açıdan gelişmesine büyük katkıları olan, diğer ülkelerle ilgili olarak çalışmaları olan Güney Kore’nin en  önde gelen düşünce kuruluşu (think tank) olarak kabul ediliyor. KDI, bir taraftan ampirik çalışmalar yürütürken, diğer taraftan uluslararası ve ulusal ekonomik koşulların derinlemesine analizine dayalı politika önerileri geliştirmekte ve bu konularda rehberlik faaliyetleri yürütmektedir. KDI, daha önce ülkemizde de Devlet Planlama Teşkilatı (Kalkınma Bakanlığı) ve KOSGEB gibi kuruluşlarla ortak bir takım çalışmalar yapmıştır.

Kalkınma İçin KOBİ’lerin İhracata Yönelmesi Şart!

Heyetin ziyaret ettiği diğer bir kuruluş da Kore Uluslararası Ticaret Birliği (KITA). Ziyaret esnasında, KITA Direktörü Ho Keun JANG tarafından Heyete, KITA’nın kuruluşu, çalışma şekli, üyeleri ve başlıca faaliyetleriyle ilgili olarak bir sunum yapıldı. Birlik, Kore ekonomisini ticaret yoluyla geliştirmek amacıyla 1946 yılında kurulmuş olup şuanda 71.000’in üzerinde üye şirketiyle Kore’nin en büyük ticari kuruluşu durumundadır. Kore'nin küresel yatırımcılarının çıkarlarını temsil eden KITA, KOBİ’lere uygulamalı destek verme, yeni ticaret stratejileri oluşturma, ticaret uzmanları yetiştirme ve ticaret altyapısını oluşturma ... gibi birçok alanda hizmet vermektedir.  

Yurtiçinde 11 ofisi ve yurtdışındaki büyük şehirlerde bulunan 8 şubesinden oluşan geniş ağı ile yabancı pazarlara giriş için KOBİ'lere yardımcı olan lider bir ticari kuruluş olarak Kore’nin son dönemlerde elde ettiği dış ticaret hacmine önemli katkılarda bulunmaktadır. Sunumdan sonra, soru ve cevap bölümünde, Heyet adına söz alan Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak tarafından ülkemiz ekonomisindeki gelişmeler, Güneydoğu Anadolu Projesi ve Bölgemiz ekonomisine katkısı, Bölgemizde tarım ve tarıma dayalı sanayi ile yenilenebilir enerji potansiyelleri hakkında bilgi verildi. Ayrıca, Karacadağ Kalkınma Ajansının faaliyetleri, Bölgemizdeki KOBİ’ler ve Ajansımızın KOBİ’leri ihracata yönlendirmeye ilişkin çalışmalarla ilgili olarak KITA temsilcilerinin sorularına cevap verildi ve ekonomik büyüme için KOBİ’lerin ihracata yönlendirmelerinin şart olduğu belirtildi. Heyet tarafından KITA ve üyeleri bölgemize davet edildi.