Başbakanımız Sanlıurfa Yatırım Destek Ofisimizin Açılışını Yapacak

24 Ağustos 2010 Salı 18:37

Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, 7 Mart 2010 günü Şanlıurfa'daki toplu açılış törenleri kapsamında Ajansımıza bağlı Yatırım Destek Ofisi'nin de açılışını yapacak.

 Ajansımız Yönetim Kurulu'nun 31.08.2009 tarih ve 2009/08-18 nolu kararıyla, 25.02.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun 15 inci maddesine göre, Diyarbakır ve Şanlıurfa İllerinde Yatırım Destek Ofisleri (YDO) kurulmasına karar verilmişti.
Ajansımızda uzman ve destek personelinin istihdamından sonra, Diyarbakır ve Şanlıurfa Yatırım Destek Ofislerinin de kurulması ile ilgili çalışmalar başlatıldı.

Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi, Ajans Hizmet Binasında faaliyetine başlarken, Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi olarak kullanılmak üzere, Şanlıurfa İl Özel İdaresi Binasının giriş katı kiralandı.
Gerekli proje ve ihale işlemlerinin tamamlanmasından sonra, 1 Şubat 2010 tarihinde, tadilat, bakım ve onarım çalışmaları başlatıldı.

Bu arada, Ofis'in tefrişi, bilgisayar altyapısının kurulması ve donanım temini, iletşim altyapısının oluşturulması, güvenlik ve temizlik ihtiyaçlarının karşılanması için hizmet alımı işlemleri yapıldı.
Hızla yürütülen çalışmalarda son aşamaya gelindi.
Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın, 7 Mart 2010 günü Şanlıurfa'ya yapacağı ziyaret esnasında gerçekleştirilecek toplu açılış töreni kapsamında Ajansımıza bağlı Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi'nin de açılışı yapılacak.
Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi'inde biri Koordinatör olmak üzere, toplam 5 uzman personel görev yapacak.
Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi'nin başlıca iki görevi olacaktır:
a) Özel kesimdeki yatırımcıların kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile  diğer idarî iş ve işlemlerini ilgili mevzuatta belirtilen süre içerisinde, tek elden takip ve koordine etmek, yatırımları izlemek.

b) Şanlıurfa'da yatırım yapmak isteyen yatırımcıya bilgi vermek ve yol göstermek.

Yatırım destek ofisinde yatırımcılara sunulacak hizmetler tamamen ücretsizdir.

Başvuru Yapılabilecek Yatırım ve İşlemler Şunlardır:

Yatırım Destek Ofisinin takip ve koordine edeceği işlemler; gayri sıhhi müessese niteliğindeki kuruluşların imalat, madencilik, ulaştırma, taşımacılık, turizm, eğitim, sağlık ve enerji sektörlerindeki çevre, insan sağlığı, iş güvenliği ve gıda konularındaki izinlerle maden arama ruhsatı hariç olmak üzere yatırım yeri konularındaki izinlerle sınırlıdır. Bunlar dışında kalan izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerin Yatırım Destek Ofisi tarafından takip ve koordine edilmesi, Yönetim Kurulunun kararına bağlıdır.