Karacadağ Kalkınma Ajansı'ndan 22 Milyon Tl Hibe Desteği!

4 Mart 2013 Pazartesi 11:01
  • Karacadağ Kalkınma Ajansı'ndan 22 Milyon Tl Hibe Desteği!
  • Karacadağ Kalkınma Ajansı'ndan 22 Milyon Tl Hibe Desteği!

Diyarbakır ve Şanlıurfa İllerini kapsayan Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı, Diyarbakır Valisi Sayın Mustafa TOPRAK başkanlığında Diyarbakır’da yapıldı. Ajans Hizmet Binasında gerçekleştirilen toplantıda; Şubat 2013 döneminde gerçekleştirilen faaliyetler ile bu döneme ilişkin gündem ele alındı. Toplantıda, ayrıca, 2013 yılında mali destek verilecek projeler de belirlendi. Toplantı ile ilgili olarak Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Diyarbakır Valisi Sayın Mustafa TOPRAK tarafından şu açıklama yapıldı.

276 Proje Başvurusu Yapıldı!

Bildiğiniz gibi, Karacadağ Kalkınma Ajansı, 2010 ve 2011 yıllarında toplam 268 projeye 41 milyon TL hibe desteği verdi. 2013 yılında vereceğimiz hibe destekleri ile ilgili olarak 15 Ekim 2012 tarihinde sanayi ve turizm sektörlerinde faaliyette bulunan KOBİ'ler ile girişimcilerimiz ve sanayi ve turizm altyapısı için proje teklif çağrısına çıktık.
Mali Destek Programlarımızdan geniş kesimlerin yararlanması ve haberdar olması için çeşitli bilgilendirme toplantıları yaptık. Yazılı ve görsel medya aracılığıyla programlarımızı tanıttık. Ayrıca, hem Diyarbakır’da hem de Şanlıurfa’da potansiyel başvuru sahiplerinin proje hazırlama becerilerini geliştirmek için 2’şer günlük 10 ayrı eğitim programı düzenledik. Ajans olarak, proje hazırlamak isteyenlere teknik masa desteği verdik. Son başvuru tarihi 28 Aralık 2012 olan Mali Destek Programlarımıza toplam 276 proje başvurusu yapıldı. Bu başvuruların 139'u Diyarbakır ve 137'si Şanlıurfa'dan geldi.

Başarılı Olan 94 Projeye 22 milyon TL Hibe Desteği Vereceğiz

Önceki yıllarda olduğu gibi, bu yıl da proje teklifleri, Kalkınma Ajansları Proje Destekleme Mevzuatı çerçevesinde Bağımsız Değerlendiriciler tarafından gerçekleştirildi. Yapılan Teknik ve Mali Değerlendirmeler sonrasında başarılı olan 94 projeye toplam 22 milyon TL hibe desteği vereceğiz. Proje sahipleri de 20 milyon TL katkı verecek. Dolayısıyla, bu projelerle yaklaşık 42 milyon TL’lik yatırım gerçekleşmiş olacak.

Özel Sektörden 70 İşletmeye 13 milyon TL Hibe Desteği!

Bilindiği gibi, ekonomimizin bel kemiği KOBİ’lerdir. Ancak gerek Diyarbakır ve gerekse Şanlıurfa’daki KOBİ’lerin % 92’si 50 kişiden daha az işçi çalıştıran küçük işletmeler. Önceki yıllarda olduğu gibi, bu yıl da Bölgemizdeki özel sektör yatırımlarının arttırılması ve işletmelerimizin üretim ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesi ile ölçeklerinin büyütülmesi, girişimciliğin teşvik edilmesi için Ekonomik Gelişme Mali Destek Programını açıkladık.
Bu programa toplam 227 proje başvurusu yapıldı. Yapılan teknik ve mali değerlendirme sonucu başarılı olan 70 projeye % 50’ye kadar hibe desteği vereceğiz. 70 projeye verilecek toplam hibe miktarı 13 milyon TL. Proje sahipleri de, 13,5 milyon TL eş finansman katkısı sağlayacak. Dolayısıyla, yaklaşık 26,5 milyon TL özel sektör yatırımı gerçekleşecek.

Amacımız; İstihdamı Arttırmak!

Projelerdeki temel amacımız; Diyarbakır ve Şanlıurfa Bölgesi’nde imalat sanayi ve turizm sektöründe faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmelerin kurumsallaşma çalışmalarına destek vermek, fiziki ve beşeri altyapılarını geliştirmek, ölçeklerini büyüterek daha rekabetçi bir hale getirmek, finansal kaynaklara erişimlerini kolaylaştırmak, katma değerli mal üretim kapasitelerini arttırmak, ihracata yönlendirmek veya mevcut ihracat kapasitelerini geliştirmek ve yeni iş alanları ile istihdam olanakları oluşturmaktır. Uygulaması 2013 sonuna kadar tamamlanacak olan bu projelerle yaklaşık 850 kişilik ek istihdam sağlanacağını öngörüyoruz.

OSB ve Küçük Sanayi Sitelerimizin Altyapısı İçin 5 milyon TL Hibe!

Yeni teşvik sisteminin Bölgemiz için yarattığı fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek için Bölgede sanayi altyapısını geliştirmemiz gerekiyor. Çünkü yatırımcılar için uygun sanayi alanları oluşturulmadan, büyük yatırımcıları Bölgeye çekmek mümkün değildir.
Bu nedenle, hem Diyarbakır’da hem de Şanlıurfa’da OSB’lerin altyapılarının iyileştirilmesi, sorunlarının çözümü ve ilave OSB’lerle ilgili çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz.
Ayrıca, birer metropol (ana kent) olma yolunda hızla ilerleyen Diyarbakır ve Şanlıurfa’da “merdiven altı üretim” yerine, organize ve çevreye zarar vermeyen alanlarda üretim yapmak için yeni Küçük Sanayi Siteleri (KSS) oluşturmak amacı doğrultusunda ilgili yerel yönetimler ve meslek örgütleriyle birlikte çalışıyoruz.
Ajans olarak da, mevcut ve yeni kurulacak OSB ve KSS’lerin altyapı sorunlarının çözümü amacıyla, Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında 11 projeye yaklaşık 5 milyon TL hibe desteği vereceğiz. Bu projelerle, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da bulunan 1. ve 2. OSB'lerle, Viranşehir OSB, Bismil-Hilvan ve Suruç KSS'ler, Diyarbakır Metal İşleri KSS ile Diyarbakır'da yeni kurulacak Mermerciler-Metalciler ve Gıda KSS'lerin altyapılarının geliştirilmesine katkıda bulunacağız.

Turizm Altyapısını Geliştirmeye Yönelik Projeleri Destekliyoruz!

Bilindiği gibi, zengin bir tarihi ve kültürel birikime sahip olan "Kadim Kentler" Diyarbakır ve Şanlıurfa’da turizm altyapısının geliştirilmesi için gerek Ajansımız, gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Valilikler, İl Özel İdareleri, Belediyeler, Kaymakamlıklar ve STK’lar son yıllarda önemli projeler gerçekleştiriyor.
Hem Diyarbakır’da hem de Şanlıurfa’da başlatılan ve Kalkınma Bakanlığınca finanse edilen Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı, “kültür ve turizm” odaklı olarak sürdürülüyor.
Yaklaşık 54 alt sektörü tetikleyen ve kolay istihdam olanağı oluşturabilen turizmden Bölge olarak hak ettiğimiz payı almamız için bir taraftan altyapıyı geliştirirken, aynı zamanda bu alandaki özel sektör yatırımları ile girişimciliği geliştirmemiz gerekiyor. Bölgemizin en iyi şekilde tanıtılmasını ve turizm sektöründeki girişimcilik fırsatlarının gençlerimiz tarafından değerlendirilmesini önemsiyoruz.
Önceki yıllarda Ajans olarak yaklaşık 17 milyon TL kaynak aktardığımız turizm altyapısının geliştirilmesi için bu yıl da, İl ve İlçelerimizde uygulanmak üzere toplam 13 projeye 4 milyon TL hibe desteği vereceğiz.