2013 Yılı İçin Başarılı Projeler Belirlendi!

4 Mart 2013 Pazartesi 12:29
  • 2013 Yılı İçin Başarılı Projeler Belirlendi!

Ajansımız tarafından 2013 yılı Çalışma Programı ve Bütçesi çerçevesinde; Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ve Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’na (DYK) uygun olarak 15 Ekim 2012 tarihinde Ekonomik Gelişme Mali Destek Programı, Turizm Altyapısı Mali Destek Programı ve Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı adı altında 3 mali destek programı için Teklif Çağrısına çıkılmıştır.

Son başvuru tarihi 28.12.2012 olan 2013 Yılı Mali Destek Programları kapsamında 276 proje teklifi Ajansımıza zamanında teslim edilmiştir.
Kalkınma Ajansları Mevzuatına uygun şekilde, teslim alınan proje tekliflerinin ön incelemeleri Ajans personeli tarafından, teknik ve mali değerlendirmeleri ise KAYS Değerlendirme Sistemi üzerinden Bağımsız Değerlendiriciler tarafından yapılmış ve Değerlendirme Komitesi tarafından kontrol edilmiştir.
Genel Sekreterlikçe yapılan bütçe revizyonları sonucunda ulaşılan nihai bütçe tutarları üzerinden belirlenen başarılı proje listesi Yönetim Kurulu’na sunulmuş; Yönetim Kurulu tarafından gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapıldıktan sonra başarılı proje listesi onaylanmıştır.
2013 Yılı Mali Destek Programları kapsamında;
1) Ekonomik Gelişme Mali Destek Programı kapsamında Asil Listede yer alan 70 (yetmiş) projeye toplam 12.999.450,27 TL,
2) Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında Asil Listede yer alan 11 (on bir) projeye toplam 4.996.028,42 TL,
3) Turizm Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında Asil Listede yer alan 13 (on üç) projeye toplam 3.993.421,19 TL hibe desteği verilecektir.
Bağımsız Değerlendiriciler ve Değerlendirme Komitesi tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu eşik değer olan 65’in altında puan aldıkları için Asil ve Yedek Listelerde yer almayarak elenen projelerin sahiplerine yazılı olarak bilgi verilecektir.
Sözleşmeler, Başvuru Sahiplerine yapılacak tebligat tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde talep edilen belgelerle birlikte, ilgili başvuru sahibini temsil ve ilzama yetkili kişilerin sözleşmeyi imzalamak üzere Ajansa başvurması halinde imzalanacaktır.
Başvuru Sahiplerine yapılacak tebligat tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde Ajansça talep edilen belgelerle birlikte, ilgili başvuru sahibini temsil ve ilzama yetkili kişilerin sözleşmeyi imzalamak üzere Ajansa başvurmaması halinde, Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nin 24/3 üncü maddesi gereğince başvuru sahibi söz konusu destekten feragat etmiş sayılacaktır.
Proje hazırlayarak destek programımıza başvuruda bulunan bütün kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür eder; sağlanacak desteklerin Bölgemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmasını dileriz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 04.03.2013 AJANS GENEL SEKRETERLİĞİ

1. EKONOMİK GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI

Asil Proje Listesi için tıklayınız.
Yedek Proje Listesi için tıklayınız.
Elenen Proje Teklifleri Listesi için tıklayınız.
Reddedilen Proje Teklifleri Listesi için tıklayınız.
Sözleşme İmzalamak İçin Gerekli Belgeler tıklayınız.

2. SANAYİ ALTYAPISI MALİ DESTEK PROGRAMI

Asil Proje Listesi için tıklayınız.
Yedek Proje Listesi için tıklayınız.
Elenen Proje Teklifleri Listesi için tıklayınız.
Sözleşme İmzalamak İçin Gerekli Belgeler tıklayınız.

3. TURİZM ALTYAPISI MALİ DESTEK PROGRAMI

Asil Proje Listesi için tıklayınız.
Elenen Proje Teklifleri Listesi için tıklayınız.
Sözleşme İmzalamak İçin Gerekli Belgeler tıklayınız.