2013 Dfd Programı Haziran Dönemi Başarılı Faaliyet Destekleri Belirlendi

4 Temmuz 2013 Perşembe 18:33
  • 2013 Dfd Programı Haziran Dönemi Başarılı Faaliyet Destekleri Belirlendi

Ajansımız tarafından 2013 Yılı Çalışma Programı ve Bütçesi çerçevesinde; Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ve Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’na (DYK) uygun olarak 15 Nisan 2013 tarihinde Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı ilan edilmiştir.

Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ile Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’na uygun şekilde, teslim alınan proje tekliflerinin Ön İncelemeleri ile Teknik ve Mali Değerlendirmeleri yapılmış olup bu değerlendirmeler sonucunda 4 (dört) proje teklifi Asil Listede, 2 (iki) faaliyet teklifi ise Elenen Listede yer almıştır. Başarılı faaliyet teklifleri listesi Değerlendirme Raporuyla birlikte Yönetim Kurulu’na sunulmuş; Yönetim Kurulu tarafından gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapıldıktan sonra başarılı faaliyet teklifleri listesi onaylanmıştır.
Bu program kapsamında başarılı olarak Asil Listede yer alan 4 (dört) faaliyete toplam 179.998,50 TL hibe desteği verilecektir.
Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu eşik değerin altında puan aldıkları için başarılı olmayan faaliyet tekliflerinin sahiplerine elenme gerekçeleri ve aldıkları puanlar ayrıca yazılı olarak bildirilecektir.
Sözleşmeler, Başvuru Sahiplerine yapılacak tebligat tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) gün içerisinde talep edilen belgelerle birlikte, ilgili STK/kurum/kuruluşu temsil ve ilzama yetkili kişilerin sözleşmeyi imzalamak üzere Ajansa başvurması halinde imzalanacaktır.
Başvuru Sahiplerine yapılacak tebligat tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) gün içerisinde Ajansça talep edilen belgelerle birlikte, ilgili STK/kurum/kuruluşu temsil ve ilzama yetkili kişilerin sözleşmeyi imzalamak üzere Ajansa başvurmaması halinde, Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nin 24/3 üncü maddesi gereğince başvuru sahibi söz konusu destekten feragat etmiş sayılır.

Asil Faaliyet Teklifleri Listesi için tıklayınız.

Elenen Faaliyet Teklifleri Listesi için tıklayınız.

Sözleşme öncesi yapılması gerekenlere ilişkin Bilgi Notu için tıklayınız.

Ön Ödeme Talep Formu için tıklayınız.

Mali Kimlik Formu için tıklayınız.

İcra Beyan Formu İçin tıklayınızı

Proje hazırlayarak destek programımıza başvuruda bulunan bütün kurum ve kuruluşlara teşekkür eder; sağlanacak desteklerin Bölgemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmasını dileriz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 04.07.2013
AJANS GENEL SEKRETERLİĞİ