Ajansımızın Kalkınma Kurulu Başkanlığına Mehmet Kaya Seçildi

5 Temmuz 2013 Cuma 10:29
 • Ajansımızın Kalkınma Kurulu Başkanlığına Mehmet Kaya Seçildi
 • Ajansımızın Kalkınma Kurulu Başkanlığına Mehmet Kaya Seçildi
 • Ajansımızın Kalkınma Kurulu Başkanlığına Mehmet Kaya Seçildi
 • Ajansımızın Kalkınma Kurulu Başkanlığına Mehmet Kaya Seçildi
 • Ajansımızın Kalkınma Kurulu Başkanlığına Mehmet Kaya Seçildi
 • Ajansımızın Kalkınma Kurulu Başkanlığına Mehmet Kaya Seçildi
 • Ajansımızın Kalkınma Kurulu Başkanlığına Mehmet Kaya Seçildi
 • Ajansımızın Kalkınma Kurulu Başkanlığına Mehmet Kaya Seçildi
 • Ajansımızın Kalkınma Kurulu Başkanlığına Mehmet Kaya Seçildi
 • Ajansımızın Kalkınma Kurulu Başkanlığına Mehmet Kaya Seçildi
 • Ajansımızın Kalkınma Kurulu Başkanlığına Mehmet Kaya Seçildi
 • Ajansımızın Kalkınma Kurulu Başkanlığına Mehmet Kaya Seçildi
 • Ajansımızın Kalkınma Kurulu Başkanlığına Mehmet Kaya Seçildi

Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın “Danışma Organı” olan Kalkınma Kurulu Başkanlığına Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya seçildi. Diyarbakır Liluz Otel’de düzenlenen Kalkınma Kurulu toplantısına kamu kuruluşları, meslek örgütleri, üniversiteler, yerel yönetimler ve STK temsilcilerinden oluşan 100 üye katıldı. Toplantıda ilk olarak gelecek 2 yıl görev yapacak Kalkınma Kurulu Başkanı ve Başkanvekili ile Katip Üye seçimleri gerçekleştirildi.

Başkanlık için Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, Başkanvekilliği için ise Diyarbakır Sanayici İşadamları Derneği (DİSİAD) Başkanı Burç Baysal’ın aday olduğu seçimlerde her iki aday katılımcıların tümünün oyu ile başkan ve başkanvekilliğine, Şanlıurfa Genç İşadamları Derneği (ŞUGİAD) Başkanı Mehmet Öksüzoğlu ile MÜSİAD Şanlıurfa Şube Başkanı Abdurrahman Yetkin kâtip üyeliliklerine seçildi.

Seçimin ardından konuşan yeni Kalkınma Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, “Ajansımızın çalışmalarına önümüzdeki 2 yılda yoğun olarak destek vereceğiz. Amacımız sivil toplumun yereldeki sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin geliştirilmesinde daha aktif olmasını, Ajansın karar alma süreçlerine katılımını sağlamak olacaktır” dedi.

Kalkınma İçin Yerel ve Bölgesel Dinamiklerin Katılım ve Katkıları Önemlidir!

Toplantıda konuşan Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. İlhan Karakoyun ise şunları söyledi: “Küreselleşen dünyada, sadece merkezi planlama, merkezi karar alma ve uygulama anlayışı ile yaygın bir ekonomik ve sosyal kalkınmayı gerçekleştirmenin yeterli olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu durum, ekonomik kalkınma ve bölgesel gelişmenin öncü ve itici güçleri olarak yerel ve bölgesel dinamiklerin önemini arttırmış ve kalkınma anlayışında bölgesel kalkınma “merkezi bir rol” oynamaya başlamıştır. Gelinen aşamada temel anlayış; bölgesel gelişmenin tepeden–aşağı değil, yerel aktörlerin katılımıyla aşağıdan-yukarı olması doğrultusundadır. Bu anlayışa uygun olarak, ülkemizde de gerek ulusal ve gerekse ekonomik planlar, yerelin de ihtiyaç, potansiyel ve görüşlerini de dikkate alan “tabandan tavana” yaklaşımıyla hazırlanıyor. Bu aşamada Ajansımızın danışma organı Kalkınma Kurulu, bize yerelin Ajansımızın karar alma süreçlerine dâhil edilmesine katkı sağlamaktadır”.

Toplantıda Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Uzmanı Mustafa Erdem Kazaz, Kalkınma Ajansıları Kalkınma Kurulu, Oluşumu, Görev ve Yetkileri ile Çalışmaları konulu sunum gerçekleştirdi. Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. İlhan Karakoyun, Ajans’ın 2012’de gerçekleştirdiği çalışmaları içeren 2012 Yılı Faaliyet Raporu’na ilişkin sunum yaptı.

Diyarbakır ve Şanlıurfa, Ortadoğu'nun Yeni Üretim Merkezleri Olacak!

Toplantıda; Karacadağ Kalkınma Ajansı uzmanlarından Selman Delil, Diyarbakır ve Şanlıurfa’daki kamu kurum kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler ve STK’lar arasındaki gönüllü ve mevzuata dayalı ilişki ve işbirliklerinin araştırıldığı TRC2 Bölgesi Kurumlar Arası İşbirliği Ağ Analizi çalışmasına ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Ayrıca, 2023 hedefli olarak hazırlanan Diyarbakır ve Şanlıurfa Bölge Planı'nın hazırlanması sürecinde, yerelin katılımını sağlamaya yönelik gerçekleştirilen çalışmalar konusunda Kalkınma Kuruluna bilgi verdi.

Toplantının son bölümünde Karacadağ Kalkınma Ajansı uzmanlarından Zuhal Çelebi, 2014-2023 yıllarını kapsayacak Bölge Planı ile ilgili sunum yaptı. GAP'ın tamamlanacağı, Bölgede huzur ve güven ortamının sağlanacağı, Ortadoğu ve komşu coğrafyalarda siyasal istikrarın olacağı, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da iş ve yatırım ortamı için gerekli altyapının oluşturulacağı, genç iş gücünün eğitimli ve nitelikli hale getirileceği ve kadının işgücüne katılımının arttırılacağı varsayımıyla hazırlanan Bölge Planı'nda, 2023 yılında Diyarbakır ve Şanlıurfa Bölgesinde kişi başı milli gelirin 3.724 dolardan 16.000 dolara, ihracatın 309 milyon dolardan 3 milyar 550 milyon dolara, yatırım teşvik belge sayısının 169’dan 2.250’ye, gelen yıllık turist sayısının 350 binden 2 milyona çıkarılması hedeflenmektedir. Ayrıca, işsizliğin Diyarbakır’da % 13,8'den % 6.4’e ve Şanlıurfa’da ise % 10,4’ten % 6,5’e gerileyeceği öngörülmektedir.

Katılımcı bir süreç sonucu hazırlanan Bölge Planı'nın vizyonu, “Büyüyen ekonomisi ve yükselen yaşam kalitesi ile Ortadoğu'nun yeni üretim merkezi Diyarbakır-Şanlıurfa Bölgesi” olarak belirlendi.
Daha sonra, Bölge Planı'nın vizyonu, öngörülen amaç, hedef ve stratejilerle ilgili olarak Kalkınma Kurulu üyelerinin değerlendirme, görüş ve önerileri alındı. Toplantı sonunda hazırlanan rapor Kalkınma Bakanlığı’na gönderilecek.