Ajansımız Yönetim Kurulu Diyarbakır’da Toplandı

17 Şubat 2021 Çarşamba 14:00
  • Ajansımız Yönetim Kurulu Diyarbakır’da Toplandı

Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetim Kuru7lu Toplantısı, Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Diyarbakır Valisi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Halil Peltek ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya’nın katılımıyla Diyarbakır’da Karacadağ Kalkınma Ajansı ana hizmet binasında gerçekleştirildi.

 

Fizibilite Desteği Programı kapsamında Ajansımıza Yapılan Proje Başvuruları Görüşülerek Karara Bağlandı  TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Bölgesinin sürdürülebilir kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması, yatırım ortamına yönelik tehdit ve risklerin önlenmesi, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik yatırım projelerinin fizibilite çalışmalarının desteklenmesi amacıyla ilan edilen ve 07 Aralık 2020 tarihinde başvuruları sona eren 2020 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında Ajansımıza 38 (otuzsekiz) adet proje teklifi teslim edilmiştir. Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ile Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’na uygun şekilde, proje tekliflerinin ön İncelemeleri ile teknik ve mali değerlendirmeleri yapılmıştır. Yönetim Kurulu toplantısında destek almaya hak kazanan proje teklifleri karara bağlanmıştır.

Toplantıda ayrıca Ajans’ın 2021 yılı hizmet içi eğitim programı, insan kaynakları politikası raporu, mali karar ve işlemlere ilişkin süreç akım şeması, uygulanmakta olan mali destek programları kapsamında alınan süre uzatım ve fesih kararları, ajans tarafından yürütülen ve uygulaması tamamlanan mali destek programlarının program kapanış raporları, önceki yıllarda başlatılan ve uygulaması devam eden mali destek programlarına ilişkin 3 aylık program ilerleme raporları ile ajansımıza sunulan iki adet güdümlü projeye ait fizibilite raporu ve rapora esas teşkil eden diğer belgeler Yönetim Kurulu’nca görüşülmüştür.

Ajansımız Yönetim Kurulu Diyarbakır’da Toplandı