Ajansımızın Online Proje Hazırlama Eğitimleri Devam Ediyor

3 Mart 2021 Çarşamba 13:48
  • Ajansımızın Online Proje Hazırlama Eğitimleri Devam Ediyor

Ajansımız, bölgemizde proje kültürünün gelişmesi adına gerçekleştirdiği faaliyetler kapsamında sürdürdüğü online eğitim çalışmaları kesintisiz devam ediyor.

Kendi personeli aracığıyla online Proje Hazırlama Eğitimlerini (PCM) veren Ajansımız, son olarak 22 kişinin PCM eğitimi almasını sağladı. Toplam 4 gün 30 saat süren eğitimde katılımcılara Proje, Program, Proje Geliştirmenin Aşamaları, Proje Yaşam Döngüsü Yönetimi, Analiz (PESLE, SWOT, Sorun, Hedef, Strateji ve Paydaş Analizleri), Planlama, Faaliyet Planı ve İş Paketi hazırlama, Gantt Şeması, Takım yönetimi, Mantıksal Çerçeve Matrisi, Bütçe ve Başvuru Formunun KAYS üzerinden doldurulması konuları teorik ve uygulamalı olarak aktarıldı.