Kalkınma Kurulu 2. Dönem Toplantısı Şanlıurfa'da Gerçekleştirildi!

27 Aralık 2013 Cuma 20:26
  • Kalkınma Kurulu 2. Dönem Toplantısı Şanlıurfa'da Gerçekleştirildi!
  • Kalkınma Kurulu 2. Dönem Toplantısı Şanlıurfa'da Gerçekleştirildi!
  • Kalkınma Kurulu 2. Dönem Toplantısı Şanlıurfa'da Gerçekleştirildi!
  • Kalkınma Kurulu 2. Dönem Toplantısı Şanlıurfa'da Gerçekleştirildi!
  • Kalkınma Kurulu 2. Dönem Toplantısı Şanlıurfa'da Gerçekleştirildi!
  • Kalkınma Kurulu 2. Dönem Toplantısı Şanlıurfa'da Gerçekleştirildi!
  • Kalkınma Kurulu 2. Dönem Toplantısı Şanlıurfa'da Gerçekleştirildi!
  • Kalkınma Kurulu 2. Dönem Toplantısı Şanlıurfa'da Gerçekleştirildi!

Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın Danışma organı olan Kalkınma Kurulu, bu yılki ikinci toplantısını Şanlıurfa’da gerçekleştirdi. Hilton Garden Inn Hotel’de düzenlenen toplantıya Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. İlhan Karakoyun, Şanlıurfa Ticaret Borsası ve Kalkınma Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Mürşit Ekinci, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Halil Mutlu, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Aylin Kırcı Duman, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Celalettin Birtane, Şanlıurfa Belediye Başkan Yardımcısı M. Fevzi Yücetepe, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı E. Sabri Ertekin katıldı.

Toplantıda konuşan Şanlıurfa Ticaret Borsası ve Kalkınma Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, “Türkiye son yıllarda yerel dinamikleri kalkınma süreçlerine daha fazla dâhil etmeye başladı. Böylece bölgelerin kendilerine has kaynakları ve dinamikleri kalkınmada aktif hale gelmektedir. Kalkınma Ajansları bu hedef çerçevesinde kısa sürede kuruluşunu tamamlamış, bugün sahip olduğu kurumsal yapı, insan kaynakları ve destek araçları ile ülkemizin önemli kuruluşları arasına girmiştir. Küreselleşmenin yarattığı yoğun rekabet sürecinde kalkınma; bir kuruma, kuruluşa veya bir kesime veya sadece devlete havale ederek gerçekleşecek bir iş değildir. Kalkınma, kamu ve özel sektör ile sivil toplum gibi farklı kesimlerin ortaklaşa sürdürmeleri gereken katılımcı bir gelişme sürecidir. Kalkınma Kurulumuz, meyanda kuruluş, yerel aktörleri bir araya getiren önemli bir yapı olarak tasarlanmıştır. Bu kuruldan uzun vadeli bir perpspektifle bölgenin vizyonunu belirlenmesi, vizyona ulaşmak için bölge kaynaklarının doğru yönlendirilmesini sağlayacak tavsiyelerde bulunması, yapılan çalışmaları gözden geçirmesi ve değerlendirmesi beklenmektedir. Kalkınma Kurulumuz ve Kurulumuzda yer alan kurum ve kuruluş temsilcileri, Kalkınma Bakanlığınca 2012 yılında hazırlıkları başlayan ve bu yıl içerisinde tamamlanarak TBMM tarafından kabul edilen 2014-2018 yıllarını kapsayacak 10. Ulusal Kalkınma Planının hazırlanmasına katkıda bulunmuş; aynı şekilde yerel düzeyde Diyarbakır-Şanlıurfa İllerimiz için 2014-2023 Bölge Planı hazırlama sürecinde aktif rol almıştır. 

Bölgede kalkınmanın tek kutuplu olmaması için kamu yatırımlarına paralel olarak özel sektör yatırımları da gelişmelidir. Yeni teşvik sisteminin açıklanması ile 6. Teşvik bölgesinde yer alan Diyarbakır ve Şanlıurfa’ya sağlanan avantajlar bu yönde olan ümidimizi artırmaktadır. Kalkınma Ajansımızın Diyarbakır ve Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisleri teşvik sistemini en ince ayrıntılarına kadar incelemeli ve potansiyel yatırımcılara Diyarbakır ve Şanlıurfa’nın avantajlarını anlatmalıdır. Öte yandan Organize Sanayi Bölgelerine olan yatırım taleplerinin en kısa zamanda karşılanabilmesi için yapısal sorunların giderilmesi gerekmektedir. Bu yönde Sayın Valilerimizin, Meslek Odalarımızın, OSB teşkilatlarımızın gayretlerini takdir etmemek mümkün değildir. Bu çalışmaların uzun vadeli bir bakış açısıyla sürdürülmesi çok önemlidir. Önümüzdeki dönemde tüm bu bahsedilen süreçlerde Kalkınma Kurulumuz Bölgenin gündemini daha aktif takip edecek ve yönlendirecek, bunun için üyeleri ve yönetimi ile katıldıkları platformlarda ekonomik ve sosyal kalkınma konularını dile getirecektir. Kalkınma Kurulu olarak Merkezi İdareden beklentimiz ise, bu Kurulların Bölgelerdeki karar alma süreçlerinde daha etkili olmalarını sağlaması ve güçlendirmesidir” dedi. 

Karakoyun: Kalkınma İçin Yerel ve Bölgesel Dinamiklerin Katılım ve Katkıları Önemlidir!

Toplantıda konuşan Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. İlhan Karakoyun ise şunları söyledi: “Küreselleşen dünyada, sadece merkezi planlama, merkezi karar alma ve uygulama anlayışı ile yaygın bir ekonomik ve sosyal kalkınmayı gerçekleştirmenin yeterli olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu durum, ekonomik kalkınma ve bölgesel gelişmenin öncü ve itici güçleri olarak yerel ve bölgesel dinamiklerin önemini arttırmış ve kalkınma anlayışında bölgesel kalkınma “merkezi bir rol” oynamaya başlamıştır. Gelinen aşamada temel anlayış; bölgesel gelişmenin tepeden–aşağı değil, yerel aktörlerin katılımıyla aşağıdan-yukarı olması doğrultusundadır. Bu anlayışa uygun olarak, ülkemizde de gerek ulusal ve gerekse ekonomik planlar, yerelin de ihtiyaç, potansiyel ve görüşlerini de dikkate alan “tabandan tavana” yaklaşımıyla hazırlanıyor. Bu aşamada Ajansımızın danışma organı Kalkınma Kurulu, bize yerelin Ajansımızın karar alma süreçlerine dâhil edilmesine katkı sağlamaktadır.”

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Şeker, Bilgi Odaklı Küresel Rekabet Endeksi çalışma kapsamında Diyarbakır ve Şanlıurfa’nın başta kentleşme, eğitim, ekonomi olmak üzere temel verilerine ilişkin Kalkınma Kurulu üyelerine bir sunum gerçekleştirdi.