74 Projeye 24 Milyon Tl Hibe Desteği!

31 Mart 2014 Pazartesi 16:29
  • 74 Projeye 24 Milyon Tl Hibe Desteği!

Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı, Şanlıurfa Valisi Sayın İzzettin KÜÇÜK başkanlığında, Diyarbakır Valisi Sayın M. Cahit KIRAÇ ve Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla Şanlıurfa’da yapıldı.

Toplantıda; Mart 2014 döneminde gerçekleştirilen faaliyetler, devam eden proje uygulamalarının ilerleme durumları, iç ve dış denetim raporları, Ajansın 2014 yılı Faaliyet Raporu ile diğer gündem konuları ele alındı.  Toplantıda, ayrıca, 2014 yılında mali destek (hibe) verilecek projeler belirlendi.

Toplantı ile ilgili olarak Ajans Yönetim Kurulu Başkanlığınca şu açıklama yapıldı.

235 Proje Başvurusu Aldık!

Ajans olarak 2010 yılından itibaren Diyarbakır ve Şanlıurfa’da başta sanayi ve turizm olmak üzere gerek özel sektöre, gerekse altyapının geliştirilmesine yönelik projelere mali destek (hibe) sağlıyoruz. 

2014 yılında vereceğimiz hibe destekleri ile ilgili olarak 22 Ekim 2013 tarihinde proje teklif çağrısına çıktık. Mali destek programlarımızdan geniş kesimlerin yararlanması ve haberdar olması için çeşitli bilgilendirme toplantıları yaptık. Yazılı ve görsel medya aracılığıyla programlarımızı tanıttık. Ayrıca, hem Diyarbakır’da hem de Şanlıurfa’da potansiyel başvuru sahiplerinin proje hazırlama becerilerini geliştirmek için 2’şer günlük 10 ayrı eğitim programı düzenledik. Ajans olarak, proje hazırlamak isteyenlere teknik masa desteği verdik. 

Online proje başvuruları 6 Ocak 2014 tarihinde sona erdi. Mali Destek Programlarımıza toplam 235 proje başvurusu yapıldı. 

Başarılı Olan 74 Projeye 24 milyon TL Hibe Desteği Vereceğiz.

Önceki yıllarda olduğu gibi, bu yıl da proje teklifleri, Kalkınma Ajansları Proje Destekleme Mevzuatı çerçevesinde Bağımsız Değerlendiriciler tarafından gerçekleştirildi. Yapılan Teknik ve Mali Değerlendirmeler sonrasında başarılı olan 74 projeye toplam 24 milyon TL hibe desteği vereceğiz. Proje sahipleri de 20,5 milyon TL katkı verecek. Dolayısıyla, bu projelerle Bölgemizde yaklaşık 44,5 milyon TL’lik yatırım gerçekleşmiş olacak.

Özel Sektörden 53 İşletmeye 12 milyon TL Hibe Desteği! 

Son yıllarda yeni teşvik sistemi, kalkınma ajansı destekleri ve çözüm sürecinin de etkisiyle Diyarbakır ve Şanlıurfa ekonomisinde dikkate değer büyüme ve gelişmeler yaşanıyor. Bu dinamizmin yakalanmasında, Bölgedeki kamu yatırımlarının yanında, özel sektör yatırım ve girişimlerinin etkisi de çok büyük. Ülkemizde olduğu gibi, Bölgemizde de ekonomimizin bel kemiği KOBİ’lerdir. Ancak gerek Diyarbakır ve gerekse Şanlıurfa’daki KOBİ’lerin çok büyük bir kısmı küçük işletmeler. Bu durum, işletmelerimizin rekabet, ihracat ve istihdam kapasitelerini sınırlıyor.

Ajans olarak önceki yıllarda olduğu gibi, bu yıl da Bölgemizdeki özel sektör yatırımlarının arttırılması ve işletmelerimizin üretim ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesi ile ölçeklerinin büyütülmesi, girişimciliğin teşvik edilmesi için küçük işletmelere yönelik KOBİ Mali Destek Programını açıkladık. 

Bu programa toplam 176 proje başvurusu yapıldı. Yapılan teknik ve mali değerlendirme sonucu başarılı olan 53 projeye % 50’ye kadar hibe desteği vereceğiz. 53 projeye verilecek toplam hibe miktarı 12 milyon TL. Proje sahipleri de, 12,2 milyon TL eş finansman katkısı sağlayacak. Dolayısıyla, yaklaşık 24,2 milyon TL özel sektör yatırımı gerçekleşecek.

İstihdamı Arttırmak ve İşsizliği Azaltmak Birinci Önceliğimiz!  

Projelerdeki temel amacımız; Diyarbakır ve Şanlıurfa Bölgesi’nde imalat sanayi ve turizm sektöründe faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmelerin kurumsallaşma çalışmalarına destek vermek, fiziki ve beşeri altyapılarını geliştirmek, ölçeklerini büyüterek daha rekabetçi bir hale getirmek, finansal kaynaklara erişimlerini kolaylaştırmak, katma değerli mal üretim kapasitelerini arttırmak, ihracata yönlendirmek veya mevcut ihracat kapasitelerini geliştirmek ve yeni iş alanları ile istihdam olanakları oluşturmaktır. Uygulaması büyük ölçüde 2014 sonuna kadar tamamlanacak olan bu projelerle yaklaşık 683 kişilik ek istihdam sağlanacağını öngörüyoruz.

Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi İçin 8 milyon TL Hibe!

Yeni teşvik sisteminde 6. Bölgede yer alarak yeni yatırımlar için önemli avantajlara kavuşan Diyarbakır ve Şanlıurfa’ya yönelik çok önemli yatırım talepleri var. Yakaladığımız bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek ve Bölgemizde sanayi altyapısını geliştirmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Çünkü yatırımcılar için uygun sanayi alanları oluşturulmadan, büyük yatırımcıları Bölgeye çekmek mümkün değildir. Bu nedenle, hem Diyarbakır’da hem de Şanlıurfa’da OSB’lerin altyapılarının iyileştirilmesi, sorunlarının çözümü ve ilave OSB’lerle ilgili çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. 

Ayrıca, birer metropol (ana kent) olma yolunda hızla ilerleyen Diyarbakır ve Şanlıurfa’da merdiven altı üretim yerine, kümelenmiş, organize ve çevreye zarar vermeyen alanlarda üretim yapmak için yeni Sanayi Siteleri (SS) oluşturmak amacı doğrultusunda ilgili yerel yönetimler ve meslek örgütleriyle birlikte çalışıyoruz.

Ajans olarak da, mevcut ve yeni kurulacak OSB ve SS’lerin altyapı sorunlarının çözümü, üniversitelerde sanayiye hizmet edecek Ar-Ge ve yenilik laboratuar ve merkezlerinin oluşturulması, sanayinin ihtiyacı olan nitelikli işgücünü yetiştirecek mesleki eğitim okul ve kurumlarının kurulması amacıyla, Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında 13 projeye yaklaşık 8 milyon TL hibe desteği vereceğiz. 

Yenilenebilir Enerji Kullanımını Teşvik Ediyoruz!

Güneş enerjisi başta olmak üzere, yenilenebilir enerji kaynakları açısından zengin olan Bölgemizde, bu kaynakların yeterince değerlendirildiğini söylemek mümkün değildir. Bilindiği gibi, günümüz küresel dünyanın en önemli sorunlarının başında, çevreye zarar vermeyen, kesintisiz ve sürdürülebilir enerji temini geliyor. Ülkemizin en önemli sorunu olan cari açıkta da en büyük pay enerji kalemine ait. Yine Bölgemizde kesintisiz ve sağlıklı enerji temininde sorunlar yaşanıyor. Bu sorunların çözümüne katkı sağlanması için alternatif enerji kaynaklarına yönelmemiz gerekiyor. 

Ajans olarak Bölgemizdeki yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmek amacıyla, bu yıl ilk kez bir mali destek programı kapsamında projelere destek veriyoruz. Amacımız, bölgemizin potansiyeli olan güneş ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarını değerlendirmek, sağlıklı, kesintisiz ve çevre dostu enerji temin etmektir. Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programımıza 35 proje başvurusu yapıldı. Bu program kapsamında başarılı olan 8 projeye 4 milyon TL hibe desteği vereceğiz. 

Destek Verdiğimiz Proje Sayısı 378’e ulaştı.

Ajans olarak 2010 yılından itibaren uyguladığımız mali destek programları kapsamında hibe desteği verdiğimiz proje sayısı 378’e ulaştı. Ayrıca, Bölgemizdeki 88 kurum-kuruluş ile STK’ya çeşitli teknik destekler sağladık. Bugün karara bağladığımız projelerle birlikte Bölgemizde vermiş olduğumuz teknik ve mali desteklerin tutarı yaklaşık 83,2 milyon TL’dir. Proje sahipleri de yaklaşık 74 milyon TL katkı vermektedir. Dolayısıyla, Ajansımız, son dört yılda Şanlıurfa ile Diyarbakır’da uyguladığı mali ve teknik destek programları sonucu yaklaşık 157,2 milyon TL’lik bir kaynağı ekonomiye kazandırmıştır.

Proje hazırlayarak Ajansımıza başvuruda bulunanlara çok teşekkür ediyor; bu projelerin Bölgemiz ve insanımız için hayırlı olmasını diliyoruz.

 

1. KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI

Asil Proje Listesi için tıklayınız.

Yedek Proje Listesi için tıklayınız.

Elenen Proje Teklifleri Listesi için tıklayınız.

Reddedilen Proje Teklifleri Listesi için tıklayınız.

Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Notu İçin tıklayınız.

Sözleşme İmzalamak İçin Gerekli Belgeler İçin tıklayınız.

 

2. YENİLENEBİLİR ENERJİ MALİ DESTEK PROGRAMI

Asil Proje Listesi için tıklayınız.

Yedek Proje Listesi için tıklayınız.

Elenen Proje Teklifleri Listesi için tıklayınız.

Reddedilen Proje Teklifleri Listesi için tıklayınız.

Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Notu İçin tıklayınız.

Sözleşme İmzalamak İçin Gerekli Belgeler İçin tıklayınız.

 

3. SANAYİ ALTYAPISI MALİ DESTEK PROGRAMI

Asil Proje Listesi için tıklayınız.

Elenen Proje Teklifleri Listesi için tıklayınız.

Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Notu İçin tıklayınız.

Sözleşme İmzalamak İçin Gerekli Belgeler İçin tıklayınız.