2014 Yılı Teknik Destek Programı Başladı

5 Mayıs 2014 Pazartesi 12:05
  • 2014 Yılı Teknik Destek Programı Başladı

Ajansımızca, yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ve bölgedeki (Diyarbakır ve Şanlıurfa) sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmaları için kendi uzman personeli eliyle ya da zorunlu hallerde hizmet alımı yoluyla; eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici teknik destek hizmetleri sağlanacaktır.

PROGRAMIN AMAÇ VE ÖNCELİKLERİ

Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır.

Ajans tarafından sağlanacak teknik destek; Ajans tarafından yayınlanan herhangi bir proje teklif çağrısı ile ilişkilendirilmemek koşuluyla;
* Yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile "2014-2023 Bölge Planı", "GAP Bölgesi Turizm Master Planı" ve varsa Turizm Stratejisi ve Eylem Planları gibi bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetlerini,
* Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ve bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarını,
kapsamaktadır.

PROGRAMIN BÜTÇESİ
Bu program kapsamında verilecek teknik destekler için Ajansın 2014 yılı bütçesinden tahsis edilen toplam kaynak tutarı 150.000,00 TL’dir.

Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda; her bir teknik desteğin Ajansa toplam maliyeti 15.000,00 TL’yi aşamaz.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YAPILACAK İŞLEMLER

Başvurular Nereye ve Nasıl Yapılacaktır?
Başvurular, internet ortamında Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden online olarak hazırlandıktan sonra son başvuru tarihine kadar Ajansa teslim edilmelidir.

BAŞVURULARIN ALINMASI İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ
Teknik Destek Programına başvurular 2014 yılı sonuna kadar yapılabilecektir. Programa başvuruda bulunmak isteyenler bu tarihi beklemek zorunda değildirler. Başvurular 2’şer aylık dönemler halinde değerlendirilecektir. Program için ayrılan kaynağın bitmesi halinde program sonlandırılacaktır.
Daha fazla bilgi almak için sorularınızı, programın referans numarasını açık bir şekilde belirterek, elektronik posta ya da faks ile aşağıdaki adrese veya faks numarasına gönderebilirsiniz.

E-posta adresi: pyb@karacadag.org.tr
Fax: +90 (412) 237 12 14
Tel: 444 63 21

2014 Yılı Teknik Destek Programı Başvuru Rehberi için tıklayınız.

2014 Yılı Teknik Destek Programına Başvuru yapmak için tıklayınız.