Ajans Yönetimi Şanlıurfa'da Toplandı!

30 Mayıs 2014 Cuma 10:27
  • Ajans Yönetimi Şanlıurfa'da Toplandı!
  • Ajans Yönetimi Şanlıurfa'da Toplandı!
  • Ajans Yönetimi Şanlıurfa'da Toplandı!
  • Ajans Yönetimi Şanlıurfa'da Toplandı!
  • Ajans Yönetimi Şanlıurfa'da Toplandı!

Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı, Şanlıurfa Valisi Sayın İzzettin KÜÇÜK başkanlığında, Diyarbakır Valisi Sayın M. Cahit KIRAÇ ve Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla Şanlıurfa’da yapıldı. Toplantıda; Mayıs 2014 döneminde gerçekleştirilen faaliyetler, devam eden proje uygulamalarının ilerleme durumları ile diğer gündem konuları ele alındı. Toplantı ile ilgili olarak Ajans Yönetim Kurulu Başkanlığınca şu açıklama yapıldı.

. Ajans olarak Bölgemizdeki tarihi ve kültürel değerlerin turizme kazandırılması ve turizm altyapısının geliştirilmesi için 2011 yılında proje teklif çağrısıyla Diyarbakır ve Şanlıurfa’da destek verdiğimiz 14 projenin uygulaması tamamlandı ve hazırlanan Program Kapanış Raporu Yönetim Kuruluna sunuldu. Yaklaşık 24 aylık bir süre zarfında tamamlanan bu projelerin 8’i Şanlıurfa’da ve 6’sı Diyarbakır’da uygulandı.

Bu kapsamda, Diyarbakır’da; İzzetpaşa Caddesinde sokak sağlıklaştırması, Mardin kapı ve Dağkapı’da turizm danışma merkezlerinin oluşturulması, Dağkapı Burcu ve 82 Nolu Burçta restorasyon, İçkale’deki Tarihi Adliye B Binasının işlevlendirilmesi ile Eğil İlçesinde akarsu turizminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapıldı.

Şanlıurfa’da da; Siverek’teki Tarihi Terziler Evinin restorasyonu, Şanlıurfa Müzik ve Tasavvuf Müzesinin faaliyete geçirilmesi, Divan Yolu Caddesi projesi, Çar Melik Kervansarayı restorasyonu, Halfeti İlçesi Sahil Şeridi düzenlemesi, Halfeti’de turizm konaklama üniteleri oluşturulması, Birecik’te tekne turizminin geliştirilmesi, Şanlıurfa Dijital Tanıtım Merkezi projeleri uygulandı.
Bu projeler için Ajansımız tarafından 6 milyon TL hibe desteği verildi. Proje sahibi kurum ve kuruluşlar da 5,3 milyon TL eş finansman katkısı sağladı. Dolayısıyla, bu projelerle 11,3 milyon TL turizm altyapısı yatırımı yapıldı.

Doğrudan Faaliyet Desteği Programı Kapsamında 7 Proje Desteklenecek!

Toplantıda 2014 yılı Mayıs döneminde Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında yapılan proje başvuruları değerlendirildi. Gerçekleştirilen teknik ve mali değerlendirme sonucu başarılı olan 7 projeye yaklaşık 330 bin TL mali destek (hibe) sağlanacak. Başarılı olan projeler aşağıdaki gibidir:

S.N.

Proje Adı

Başvuru Sahibi

1

Şanlıurfa İli Madde Kullanıcı Alan Taraması Projesi

Şanlıurfa Halk Sağlığı Müdürlüğü

2

Şanlıurfa İli Süleymaniye Alt Bölgesinde Bulunan Mahallelerin Yoksulluk Olgusunun Araştırılması Projesi

Şanlıurfa SGK İl Müdürlüğü

3

Diyarbakır İli Bağcılığının Sektörel Durum Analizi Projesi

Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi

4

Bismil İlçesi Sulak Yörelerinde Önemli Biyolojik Çeşitlilik Alanlarının Belirlenmesi Projesi

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi

5

Kırsal Alanda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin Hizmet Algısının Ölçülmesi ve Öncelikli Hizmet Alanlarının Tespiti Projesi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

6

Eyyübiye İlçesi Stratejik Planını Oluşturuyor Projesi

Eyyübiye İlçe Belediyesi

7

Şanlıurfa Mutfağının Araştırılması ve Arşivlenmesi Projesi

Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı

 Diyarbakır ve Şanlıurfa İçin Sosyal Durum Analizi Yapılacak!

Ajansımız tarafından bu yıl Diyarbakır ve Şanlıurfa İllerimiz için sosyal durum analizi yapılacak. Bilindiği gibi, Diyarbakır ve Şanlıurfa, Ülkemizin en büyük illeri arasında yer alıyor ve en genç nüfus sahip bölgemiz konumunda.
Son yıllarda Hükümetimizin Bölgeye yönelik yaptığı altyapı yatırımları, uygulamaya koyduğu teşvik ve destek politikaları ve çözüm sürecinin etkisiyle Bölgemizde hızlı bir ekonomik gelişme yaşanmaktadır. Ekonomik gelişmelerin yanında, sosyal kalkınma alanında da çok önemli adımlar atılıyor. Ancak halen yapılacak çok işimiz var. Önümüzdeki süreçte de gerek merkezi gerekse yerel yönetim kuruluşların Bölgemize yönelik çok önemli yatırımlar gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Bu nedenle, başta Kalkınma Ajansımızın destek programları olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve STK’ların çalışmalarına ve geliştirilecek politikalara temel teşkil etmek üzere, Ajansımız tarafından 2014 yılı içerisinde İl bazında sosyal yapı (eğitim, sağlık, istihdam, işgücü ve işsizlik, gelir dağılımı ve yoksulluk, kentsel yaşam kalitesi... vb) analiz çalışmaları  yapılacak ve bu çalışmalar sonucunda birer rapor hazırlanacak.

Ajans Yönetimi Singapur ve Malezya’da İncelemelerde Bulunacak

Karacadağ Kalkınma Ajansı, Güneydoğu Asya’nın iki önemli ülkesi olan Singapur ve Malezya’ya çalışma ziyaret gerçekleştirecek. Ajans Yönetimi, kalkınma ve bölgesel kalkınma konusundaki iyi uygulamaları yerinde inceleyecek, Bölgemizdeki yatırımcılar için ihracat olanaklarını araştıracak; ayrıca GAP Bölgesi, Diyarbakır ve Şanlıurfa’daki yatırım olanaklarının tanıtılmasına yönelik görüşmelerde bulunacak.

3-11 Haziran 2014 tarihleri arasında; Şanlıurfa Valisi Sayın İzzettin Küçük ve Diyarbakır Valisi Sayın M. Cahit Kıraç başkanlığında gerçekleştirilecek ziyarete, Ajans Yönetim Kurulu üyesi olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Celalettin Güvenç, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı E. Sabri Ertekin, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Sayar, Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı ve Kalkınma Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Ajans Genel Sekreteri Dr. İlhan Karakoyun ile Ajans personeli katılıyor. 
Ziyaret kapsamında; Singapur’da Turizm Kurulu, Ekonomik Kalkınma Kurulu, Kentsel Dönüşüm Kurumu, Bilim Parkı ve İş Federasyonu ziyaret edilerek yetkilileri ile görüşmeler yapılacak.  Malezya’da da Teknoloji Bölgesi, Yatırım Geliştirme Kurumu ve Dış Ticareti Geliştirme Kurumu ziyaret edilerek yetkilileri ile görüşmeler yapılacak. Ayrıca, Singapur ve Kuala Lumpur’daki Büyükelçilikler ile Ticaret Müşavirliklerimiz ziyaret edilecek.
Program kapsamında ziyaret edilecek kurum ve kuruluşların çalışma şekilleri, faaliyetleri, tecrübeleri ile ilgili bilgi paylaşımı ve incelemeler yapılmasının yanında, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da yürütülmekte olan faaliyetler ile potansiyel yatırım olanakları ve işbirliği yapılabilecek alanlar,  Diyarbakır ve Şanlıurfa’daki yatırımcılar için ihracat olanakları konusunda bilgi toplanması öngörülüyor.