2014 Dfd Programı Mayıs Dönemi Başarılı Faaliyet Destekleri Belirlendi!

30 Mayıs 2014 Cuma 17:51
  • 2014 Dfd Programı Mayıs Dönemi Başarılı Faaliyet Destekleri Belirlendi!

Ajansımız tarafından 2014 Yılı Çalışma Programı ve Bütçesi çerçevesinde; Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ve Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’na (DYK) uygun olarak 1 Nisan 2014 tarihinde Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı ilan edilmiştir.

Ajansımız tarafından 2014 Yılı Çalışma Programı ve Bütçesi çerçevesinde; Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ve Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’na (DYK) uygun olarak 1 Nisan 2014 tarihinde Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı ilan edilmiştir. 

Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı kapsamında 25 Nisan-29 Mayıs 2014 tarihleri arasında 11(on bir) faaliyet teklifi Ajansımıza teslim edilmiştir. 

Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ile Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’na uygun şekilde, teslim alınan proje tekliflerinin Ön İncelemeleri ile Teknik ve Mali Değerlendirmeleri yapılmış olup bu değerlendirmeler sonucunda 1(bir) proje teklifi eksik evrak durumundan bir sonraki dönem değerlendirmesine kalmıştır, 3 proje teklifi değerlendirmede yeterli puan alamamıştır, 7 proje teklifi ise Asil Listede yer almıştır. Faaliyet teklifleri listesi Değerlendirme Raporuyla birlikte Yönetim Kurulu’na sunulmuş; Yönetim Kurulu tarafından gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapıldıktan sonra başarılı ve başarısız faaliyet teklifleri listesi onaylanmıştır.

Bu program kapsamında başarılı olarak Asil Listede yer alan 7 (yedi)  faaliyet teklifine toplam 329.108,89TL hibe desteği verilecektir.

Sözleşmeler, Başvuru Sahiplerine yapılacak tebligat tarihinden itibaren en geç 15 (on beş) gün içerisinde talep edilen belgelerle birlikte, ilgili STK/kurum/kuruluşu temsil ve ilzama yetkili kişilerin sözleşmeyi imzalamak üzere Ajansa başvurması halinde imzalanacaktır. 

Başvuru Sahiplerine yapılacak tebligat tarihinden itibaren en geç 15 (on beş)  gün içerisinde Ajansça talep edilen belgelerle birlikte, ilgili STK/kurum/kuruluşu temsil ve ilzama yetkili kişilerin sözleşmeyi imzalamak üzere Ajansa başvurmaması halinde, Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nin 24/3 üncü maddesi gereğince başvuru sahibi söz konusu destekten feragat etmiş sayılır.

Asil Faaliyet Teklifleri Listesi için tıklayınız.

Başarılı Olamayan Faaliyet Teklifleri Listesi için tıklayınız.

Sözleşme öncesi yapılması gerekenlere ilişkin Bilgi Notu  için tıklayınız.

Ön Ödeme Talep Formu ve Mali Kimlik Formu için tıklayınız.

Proje hazırlayarak destek programımıza başvuruda bulunan bütün kurum ve kuruluşlara teşekkür eder; sağlanacak desteklerin Bölgemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmasını dileriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.  30.05.2014           

AJANS GENEL SEKRETERLİĞİ