Ajans Yönetim Kurulu Şanlıurfa'da Toplandı!

6 Ocak 2015 Salı 12:36
  • Ajans Yönetim Kurulu Şanlıurfa'da Toplandı!
  • Ajans Yönetim Kurulu Şanlıurfa'da Toplandı!
  • Ajans Yönetim Kurulu Şanlıurfa'da Toplandı!

Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı, Diyarbakır Valisi Sayın Hüseyin AKSOY başkanlığında, Şanlıurfa Valisi Sayın İzzettin KÜÇÜK, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Celalettin GÜVENÇ, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı E. Sabri ERTEKİN ve Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet KAYA'nın katılımıyla Şanlıurfa’da yapıldı. Toplantıya Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi adına da Daire Başkanı Necati PİRİNÇÇİOĞLU katıldı.

Toplantıda; Aralık 2014 döneminde gerçekleştirilen faaliyetler ile devam eden proje uygulamalarının ilerleme durumları ele alındı. Toplantı ile ilgili olarak Ajans Yönetim Kurulu Başkanlığınca şu açıklama yapıldı.

2015 Yılında 28 Milyon TL Hibe Desteği Verilecek!

Bilindiği gibi Ajansımız tarafından her yıl hazırlanan programlar çerçevesinde proje teklif çağrısı usulüyle başarılı olan projelere mali destek (hibe) verilmektedir. 2015 yılında da Hükümetimizin benimsediği ulusal plan ve stratejilere, Bölge Planında belirtilen temel amaç ve önceliklere uygun olarak yeni proje destekleri verilecek. Ajansımıza ait 2015 yılı Çalışma Programı ve Bütçesi, 19 Aralık 2014 tarihinde Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylandı.  Bu Çalışma Programı ve Bütçe çerçevesinde 2015 yılında proje teklif çağrısı yöntemiyle verilecek desteklere ilişkin olarak 4 mali destek programı hazırladık.

Bu Programlar şunlardır:

1. KOBİ Mali Destek Programı,

2. Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı,

3. Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı,

4. Turizm ve Kentsel Altyapı Mali Destek Programı.

Bu programlar için 28 milyon TL bütçe ayrıldı.

Bu programlarla, Bölge Planı’nda belirtilen amaç ve önceliklerle uyumlu olarak Bölgemizde imalat sanayi, turizm ve yenilenebilir enerji sektörlerindeki KOBİ'leri geliştirerek yeni istihdam olanakları oluşturmak ve “Büyükşehir” statüsüyle yeni bir gelişme ivmesi kazanan Diyarbakır ve Şanlıurfa'da sanayi, turizm ve kentsel altyapıyı iyileştirmek amaçlanmaktadır.
Bu programlarımıza yönelik proje başvuruları için 12 Ocak 2015 tarihinde teklif çağrısı ilan edilecek.
Programların detayları, kimlerin başvurabileceği, destek miktarları, başvuru ve değerlendirme usulleri ile ilgili olarak Bölge kamuoyunu bilgilendirmek için Ocak ayında hem Diyarbakır, hem de Şanlıurfa’da bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir.

Ayrıca proje hazırlamak isteyenlere yönelik olarak ikişer günlük proje hazırlama eğitimleri verilecektir. Detaylara ilişkin bilgiler Ajansımızın web sitesi olan www.karacadag.org.tr adresinden takip edilebilir.

Diyarbakır ve Şanlıurfa’nın Yaşam Kalitesi Analizi Raporu Sunuldu.

Toplantıda; Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından Diyarbakır ve Şanlıurfa ile ilgili olarak yaptırılan araştırma sonucu hazırlanan Yaşam Kalitesi Analizi Raporu Yönetim Kuruluna sunularak Yönetim Kurulu’nun değerlendirme, görüş ve önerileri alındı. Araştırma kapsamında; Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinde hane halkı anketleri yapılmış olup; toplam 30 ilçede 3.000 denek ile görüşülmüştür. Diyarbakır’da 17 ilçede 1.500, Şanlıurfa’da 13 ilçede 1.500 anket görüşmesi yapılmıştır. İstatistikî veri setinin oluşturulması için gerek TÜİK verileri, gerekse de Bölge, il ve ilçe düzeyinde kurum ve kuruluşlarla resmi yazışmalar sonucu elde edilen veriler derlenmiştir. Ankete dayalı veri seti ile istatistikî veri seti uyumlaştırılarak il ve ilçe düzeyinde yaşam kalitesi endeksleri oluşturulmuş ve rapor hazırlanmıştır. Ayrıca, veri setlerine dayanılarak interaktif haritalar oluşturulmuş olup hem haritalar hem de rapor Ajansımızın web sitesinden yayınlanarak ilgililerin kullanımına açılacaktır.

2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı Kapanış Raporu Sunuldu.

Ajansımız tarafından 2013 yılında uygulanan Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı kapsamında aşağıdaki tabloda isimleri yer alan toplam 17 kurum ve kuruluşa çeşitli konularda mali destekler sağlanmış olup Programın uygulaması tamamlanmıştır.

 

S.N.

Proje Sahibi

Proje Adı

Destek Tutarı (TL)

1

Diyarbakır Valiliği

Diyarbakır’da Yürütülen Sosyal İçerikli Projelerin Etki Analizi Çalışması

41.000,00

2

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO)

Ortadoğu Ticaret Fuar ve Kongre Merkezinin Fizibilite Çalışması

45.000,00

3

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü

Diyarbakır OSB’nin Envanter Çalışması

32.946,80

4

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

Diyarbakır Suriçi Sosyo-Ekonomik Analizi Projesi

55.000,00

5

Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Osmanlı Dönemine Ait Diyarbakır Kadı Sicilleri ve Ahkâm Defterlerinin Transkripsiyonu - 2

59.950,00

6

Bozova Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB)

Fırat'ın İncisi Bozova Su ve Doğa Sporları Merkezi’nin Fizibilite Raporu Hazırlanması

41.000,00

7

Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı

Tarihi Urfa Evi Restorasyon Restitüsyon Rolöve Çizimi Projesi

40.000,00

8

Sur Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV)

Sur İlçesinde Yaşayan Engelli Bireylerin ihtiyaç Analizi Çalışması

37.000,00

9

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO)

Şanlıurfa Yaş Meyve ve Sebze Ürünleri Kümelenme Yol Haritası Projesi

44.314,00

10

Şanlıurfa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği

Şanlıurfa Hayvancılık ve Hayvansal Gıda Ürünleri Kümelenme Yol Haritası Projesi

44.464,00

11

Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknik Uygulama Araştırma Merkezi

Diyarbakır İli Sanayi Profilinin Oluşturulması

54.220,50

12

Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Diyarbakır İli Sığırcılık İşletmelerinin Genel Yapısal Durumu ve Bakım Beslenme Teknikleri Analiz Projesi

25.500,00

13

Ev Eksenli Çalışan Kadınlar ve Sosyal Haklar Derneği

Diyarbakır'da Kadın İstihdamı Sorunlar ve Stratejik Çözüm Önerileri

40.000,00

14

Anadolu Girişimcileri İş Birliği ve Eğitim Derneği

Şanlıurfa Öncü Yatırımlarla Kalkınıyor

35.100,00

15

Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü

Şanlıurfa Hazır Giyim Sektörü Kümelenme Yol Haritası Projesi

44.000,00

16

Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi Derneği (DİTAM)

Diyarbakır İli Hammadde Potansiyelinin Açığa Çıkarılması Araştırma Projesi

33.000,00

17

Güney Fırat Katı Atık Bertaraf ve Altyapı Hizmet Birliği

Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi Projesi Fizibilitesi

60.000,00

TOPLAM

732.495,30

Toplantıda; Kalkınma Ajansları mevzuatı gereği hazırlanan “Program Kapanış Raporu” Yönetim Kuruluna sunuldu. Devam Eden Projeler, İnsan Kaynaklarının Durumu ve İç Kontrol Sistemi Uygulamaları Gözden Geçirildi. Toplantıda; ayrıca, hâlihazırda uygulaması devam eden 2013 yılı Turizm Altyapısı Mali Destek Programı (13 proje), 2013 yılı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı (11 proje), 2014 yılı KOBİ Mali Destek Programı (49 proje), 2014 yılı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı (13 proje), 2014 yılı Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı (8 proje), 2014 yılı Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı (19 faaliyet) ve 2014 yılı Teknik Destek Programı (24 teknik destek) ile ilgili 2 Aylık Program İlerleme Raporları, 2014 yılı Ajans İnsan Kaynakları Politikası Raporu ve Ajans İç Kontrol Sistemi 2014 Yılı Değerlendirme Raporu Yönetim Kuruluna sunuldu.