Avrupa Birliği ve Mali Fonlar Bilgilendirme Toplantısı Ajansımızda Yapıldı

19 Mart 2015 Perşembe 16:19
  • Avrupa Birliği ve Mali Fonlar Bilgilendirme Toplantısı Ajansımızda Yapıldı
  • Avrupa Birliği ve Mali Fonlar Bilgilendirme Toplantısı Ajansımızda Yapıldı
  • Avrupa Birliği ve Mali Fonlar Bilgilendirme Toplantısı Ajansımızda Yapıldı
  • Avrupa Birliği ve Mali Fonlar Bilgilendirme Toplantısı Ajansımızda Yapıldı
  • Avrupa Birliği ve Mali Fonlar Bilgilendirme Toplantısı Ajansımızda Yapıldı
  • Avrupa Birliği ve Mali Fonlar Bilgilendirme Toplantısı Ajansımızda Yapıldı
  • Avrupa Birliği ve Mali Fonlar Bilgilendirme Toplantısı Ajansımızda Yapıldı

Diyarbakır’daki kurumlar, AB Fonlarından daha fazla ve etkin olarak yararlanmak amacıyla bir araya geldi.

Diyarbakır Valiliği AB Daimi Temas Noktası ve Karacadağ Kalkınma Ajansı işbirliği ile ilgili kurumların AB hibelerinden ve diğer hibelerden en etkin seviyede faydalanmalarına olanak sağlamak üzere AB Fonları tanıtım toplantısı 19 Mart 2015 Perşembe günü Karacadağ Kalkınma Ajansı hizmet binasında gerçekleştirildi. Toplantıya AB Daimi Temas Noktasından Sorumlu Vali Yardımcısı Sayın Kürşat Güleryüz, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Dr. Hasan Maral, TKDK Diyarbakır İl Koordinatörü Hikmet GÜNEŞ, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır Ticaret Borsası, KOSGEB ile diğer kamu kurum, kuruluş temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan AB Daimi Temas Noktasından Sorumlu Vali Yardımcısı Sayın Kürşat Güleryüz şunları ifade etti: “AB Daimi Temas Noktası olarak, ilimizin AB hibelerinden en üst seviyede faydalanabilmesi için gerekli bilgilendirme ve teknik destek çalışmalarını yürütüyoruz. Bu çalışmalar ile ayrıca AB Bakanlığı’nın Yeni AB Stratejisi, Ulusal Eylem Planı ve AB iletişim Stratejisi ışığında yerel düzeyde de işbirliğini sağlamak ve AB’nin Türkiye’ye karşı, Türkiye’nin ise AB’ye karşı ön yargılarını yıkmak öncelikli hedeflerimiz arasında bulunmakta. Diyarbakır’da Karacadağ Kalkınma Ajansı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluş AB Fonlarından yararlanarak projeleri Diyarbakır’a kazandırıyorlar. AB Daimi Temas Noktası olarak, lokomotif görevi üstlenerek, kurumlarımızın AB fonlarından daha fazla ve etkin şekilde yararlanmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Diyarbakır, bu konudaki fırsatları değerlendirmeli. Bu husustaki sorunları aşmak için özellikle kurumlarınızda dil bilen ve proje tekniği konusunda bilgi sahibi olan arkadaşlarınızı bu konuya yönlendirebilirsiniz. Böylece kurumlarımızın AB Fonları için proje hazırlamadaki kapasiteleri geliştirilerek ilimizin AB fonlarından faydalanması noktasında önemli mesafeler almak mümkün olacaktır”

Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Dr. Hasan Maral ise şunları söyledi: “Ajans olarak 5 yıldır Diyarbakır ve Şanlıurfa’da faaliyet göstermekteyiz. Şuana kadar toplam 509 projeye 84,4 milyon TL hibe desteği sağladık. Bu yıl ise KOBİ Mali Destek, Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı, Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı ile Turizm ve Kentsel Altyapı Mali Destek Programı kapsamında toplam 28 milyon TL hibe desteği vereceğiz. Ajans olarak AB Fonlarından da yararlanmaktayız. Bu kapsamda Şanlıurfa turizm potansiyeline yönelik 9.5 Milyon Euro’luk ve Diyarbakır ve Şanlıurfa’nın işsizlik sorunun çözümüne yönelik, 6.5 milyon Euro işsizliğin azaltılmasına yönelik iki projeyi yürütüyoruz.”

Toplantı Diyarbakır Valiliği AB Daimi Temas Noktasının tanıtımı, AB hibelerinin takibi, açık hibe teklif çağrıları, özellikle 2014 yılı itibariyle Erasmus+ (Erasmus Plus) adı ile kapsamı daha da genişleyen ve tüm kurumlara yönelik AB fırsatlarını içeren Erasmus+ (Erasmus Plus) programının ve Karacadağ Kalkınma Ajansının 2015 yılı mali destek programlarının tanıtımının gerçekleştirilmesi ile son buldu.